Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

2
Mei
Gepost door Monique Mooren

Nieuwe directeur Platform Bio-Energie

Gepubliceerd op 2 mei 2018

Platform Bio-Energie (PBE) heeft Ronald Zwart per 1 mei aangesteld als uitvoerend directeur. PBE investeert in deze nieuwe functie om haar rol als vertegenwoordiger van de bio-energie sector in Nederland te versterken. Ronald Zwart is verantwoordelijk voor de uitvoering van de belangenbehartiging en communicatie activiteiten van PBE. Henk Wanningen is benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter.

Bio-energie is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie in Nederland met een aandeel van ruim 60%[1]. Het duurzame gebruik van hernieuwbare biomassa is daarmee een onmisbaar element voor een betaalbare, betrouwbare en flexibele energievoorziening. Ook vormt het een integraal onderdeel in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

De benoeming van Ronald Zwart volgt uit een strategische heroriëntatie van PBE. Deze is gericht op het behouden en versterken van PBE binnen de snelle ontwikkelingen in het energie- en klimaatbeleid. PBE is de belangenbehartiger van de bedrijven in de bio-energie productieketens. PBE is ook een aanspreekpunt voor overheden en andere belanghebbenden.

Dr Ronald Zwart, MBA, heeft een unieke combinatie van ervaring in de biobased economy vanuit de wetenschap, de overheid en als management consultant. Hij is daarmee zeer sterk in het verbinden van kennis, commerciële en maatschappelijke belangen en overheidsbeleid.

“Het is mijn persoonlijke ambitie een zinvolle bijdrage te leveren aan de grote vragen betreffende energiezekerheid en mondiale duurzaamheid. Met PBE, haar donateurs en andere betrokkenen wil ik de energie-transitie tot een succes helpen maken“, aldus Ronald Zwart.

PBE heeft tevens Henk Wanningen benoemd tot haar nieuw bestuursvoorzitter. Hij volgt Fokke Goudswaard op die recent afscheid had genomen en nu als ambassadeur voor PBE actief is.

 

Over PBE:

Stichting PBE is de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.

Ruim 30 bedrijven uit de bio-energie productieketen zijn donateur van PBE.

PBE heeft de aspiratie bij te dragen aan de transitie van een fossiele, naar een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-arme samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn.

Bio-energie is in deze transitie een integraal onderdeel en nauw verweven met de biomassa grondstoffen en de verschillende toepassingen.

 

 

[1] CBS. Hernieuwbare energie in Nederland 2016. Bruto eindverbruik.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

In Colombia vind je een vruchtbare bodem voor een Biobased Economy. Met de overvloedige reststromen ...

In het boek ‘Sustainable Energy – without the hot air" van David J.C. MacKay (gratis te downl...

De overheid heeft het CBS gevraagd de vergroening van de Nederlandse economie te monitoren om het be...