Nieuws
Agenda

Grasraffinage voor efficiënt landgebruik én tegen het mestprobleem

De agrarische sector moet als de wiedeweerga verduurzamen, is de boodschap van onder meer de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Maar het inkrimpen van de veestapel is funest voor boeren en verplaatst enkel het probleem, zegt Johan Sanders, emeritus hoogleraar aan de  Wageningen Universiteit. ‘Grasraffinage is pas echt een duurzame oplossing voor de landbouw, met dezelfde veestapel maar minder mest, minder milieubelastende soja-import en een robuuster inkomen voor boeren dankzij efficiënt landgebruik.’

De helft van de Nederlandse landbouwoppervlakte bestaat uit grasland. Nu wordt dat gras voornamelijk gevoerd aan koeien, de enigen die gras met hun meerdere magen kunnen verteren. Met grasraffinage – het scheiden van gras in verschillende fracties – kunnen met dezelfde hoeveelheid gras meer monden gevoed worden. Niet alleen koeien, maar ook varkens, kippen, paarden en zelfs mensen: eenmagigen die een veel hoger eiwitrendement hebben op het hoogwaardige graseiwit.

Het mestprobleem oplossen zonder de veestapel te verkleinen

Grasraffinage is duurzamer in het oplossen van het mestprobleem dan het verkleinen van de veestapel, zegt Johan Sanders. ‘Het grootste gedeelte van de Nederlandse veeteelt is bedoeld voor de export en als de veestapel in ons land kleiner wordt, zullen andere landen hun vleesproducten en zuivel simpelweg in andere landen vinden. Een verplaatsing van het milieuprobleem en funest voor de Nederlandse landbouw. Het is beter om het dieet van rundvee zo aan te passen dat er minder mest wordt geproduceerd. ’En dat kan met grasraffinage. Koeien hebben namelijk niet alle eiwitten nodig die in gras zitten. Sterker nog, bij het voeren van ongeraffineerd gras komt er onnodig veel fosfaat en stikstof in de mest, dat in de bodem en in de lucht terecht komt. Met het raffineren van gras wordt dit probleem enorm verkleind: met een geoptimaliseerd eiwitdieet stoot de koe minder fosfaat en stikstof uit.

 

Eiwitten van eigen grasland

Gras dat geraffineerd is, is niet langer alleen voor grazers. Het grassap bevat essentiële aminozuren, suikers en mineralen die waardevol zijn voor varkens, kippen, paarden en mensen, en niet voor rundvee. Als eiwitten uit gras niet alleen aan koeien, maar ook aan ander vee gevoerd kunnen worden, scheelt dit onder meer enorm in de kosten en milieubelasting van de omvangrijke soja-import.

 

Vooral interessant voor melkveehouders met eigen grasland is dat de eiwitopbrengst per hectare grasland zo hoog is, dat grasraffinage op het Nederlandse grasland voldoet voor de eiwitbehoefte van al het Nederlandse vee, volgens het rapport Industrie in Transitie. Johan Sanders doet daar nog een schepje bovenop: ‘Met deze hoge eiwitefficiëntie is gras zelfs geschikt als vierde wisselend gewas, naast tarwe, suikerbieten en aardappelen en daarmee interessant voor akkerbouwers.’

 

Ook de LTO en de NZO erkennen het belang van lokaal gewonnen eiwit. De Commissie Grondgebondenheid heeft in haar rapport een bindend advies uitgeschreven voor boeren om in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte van eigen grond te halen. Met grasraffinage is dit gemakkelijk haalbaar. Als eigenaren hun gras (laten) raffineren, kunnen ze een deel aan hun eigen koeien geven en het andere deel verkopen aan boeren in de buurt die bijvoorbeeld varkens of kippen houden. Het geeft een robuuster inkomen aan de boer, want de voederwaarde van een hectare gras wordt verdubbeld en het saldo wordt twee tot drie keer hoger. Het concept zet boeren ook in een beter daglicht in de maatschappij.

 

Raffinage van reststromen uit de tuinbouw

Naast gras zijn ook andere groene grondstoffen geschikt voor bioraffinage, bijvoorbeeld komkommerloof, paprikaloof en andere resten uit de tuinbouw, maar ook waterplanten. De voordelen van grasraffinage zitten vooral in het samenwerken tussen bedrijven: melkveehouders of tuinders die volop gras of ander gewas hebben, kunnen dit raffineren en verkopen aan varkens-, kippen- of paardenhouders of producenten van vleesvervangers voor de mens. Een win-winsituatie voor elke partij.

 

De mogelijkheden van grasraffinage zijn ongekend en de voordelen enorm, voor het milieu, diergezondheid, de lokale economie en voor boeren zelf. Tijd om de agrarische sector, de veevoerindustrie én politici hiervan bewust te maken.


Over GRASSA!

GRASSA! is pionier is in de techniek van grasraffinage. Het bioraffinagebedrijf ging zo’n tien jaar geleden, destijds als onderzoeksconsortium, op zoek naar de mogelijkheden om het gras in Nederland efficiënter te benutten om zo een bijdrage te leveren in het tegengaan van de toenemende voedselschaarste. En dat is gelukt. In 2014 is Grassa BV opgericht en sindsdien verwerkt het bedrijf met een mobiele raffinagemachine gras, maar ook andere groene grondstoffen (zoals afval uit de tuinbouw en waterplanten) tot nieuwe hoogwaardige producten. Dit jaar is de eerste commerciële machine verkocht aan een landbouwinvesteerder in Argentinië, die gras gaat inzetten als derde wisselend gewas naast soja en maïs. Johan Sanders is als onderzoeker en aandeelhouder bij GRASSA! betrokken.

 

Meer informatie

Voor vragen, een interview of extra informatie kunt u contact opnemen met Ad Crommentuijn, directeur, of Johan Sanders, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en aandeelhouder van GRASSA!.