Nieuws
Agenda

Graduate School Groene Topsectoren

Met dit programma kunnen getalenteerde masterstudenten zélf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek opstellen en uitvoeren binnen de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.  Het fundamentele onderzoek legt een breed fundament voor directe toepassing en verder toegepast onderzoek wat zal bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en economische uitdagingen binnen de topsectoren. Daarnaast beoogt dit programma het opleiden van jonge talentvolle onderzoekers en het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen kennisinstellingen, publieke instellingen en bedrijven. Inhoudelijk moeten de onderzoeksprojecten passen binnen het onderzoeksgebied van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en aansluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren. De sluitingsdatum voor de call is dinsdag 3 juli 2018, 14.00 uur.

 

Meer informatie vindt u hier.