Nieuws
Agenda

Areaal bos in EU is toegenomen

Het Europese Kenniscentrum voor de bio-economie heeft in een publicatie nieuwe gegevens over de productie van houtige biomassa uitgbracht. Hieruit blijkt dat het areaal bos in de EU is toegenomen met gemiddeld 0,26% of 0,4 milj. hectare per jaar van 2000 tot 2015  (van 2010-2015 afnemend). In 2015 bedroeg het totale areaal 161 Mha (38% van het EU territorium).  Van dit areaal is 84% potentieel beschikbaar als houtige biomassa.

Lees hier verder.