Nieuws
Agenda

Biobased praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs

De overheid wil graag een versnelling maken ten aanzien van de CO2 doelen voor 2030. Met name voor de logistieke sector ligt er een forse opgave. Op korte termijn betekent dit dat er een belangrijke rol voor biobrandstoffen is weggelegd. Op woensdag 13 juni organiseert Aeres Hogeschool een docentegmidddag over dit onderwerp. Deze bijeenkomst behandelt in samenwerking met het platform duurzame biobrandstoffen de uitdagingen hierbij. Daarnaast wordt de inzet van de landbouw belicht via inzet op biogas of biodiesel, inzet op innovaties zoals de elektrische hybride trekker en een rol in het leveren van biogrondstoffen door middel van bioraffinage. Tenslotte kan een bezoek gebracht worden aan de biogas faciliteiten in relatie tot praktijk gericht onderzoek bij Aeres. Het programma van deze middag “Energietransitie: de rol van biobrandstoffen” is bekend en de aanmelding is gestart.  

Woensdag 13 juni 2018

Organisatie:        Aeres Hogeschool namens het Landelijk Biobased Kennisnetwerk

Locatie:                Aeres Hogeschool, de Drieslag 4, Dronten

Doelgroep:          docenten, lectoren, studenten, overheid en bedrijfsleven betrokken bij het onderwerp

Kosten:                 geen

 

Programma:

 

Dagvoorzitter: Han van Kasteren – lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen

12.30 – 13.00 uur             Inloop koffie/thee – Drieslag United, DU 0.32, Aeres Hogeschool Dronten

13.00 -13.10 uur               Welkom door Han van Kasteren, lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen

13.10 – 13.40 uur             De rol van biobrandstoffen in de energietransitie, Eric van den Heuvel, directeur Platform duurzame biobrandstoffen

13.40 – 14.15 uur             De rol van biobrandstoffen in de landbouw, Ric Hoefnagels, universitair docent Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht

14.15 – 14.30 uur             Pauze

14.30 – 15.00 uur             Energie in het onderwijs, Peter Vlaar, docent Aeres Hogeschool

15.00 – 15.30 uur             Bioraffinage in de praktijk, Han van Kasteren, lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen

15.30 – 16.00 uur             Rondleiding, energiekas en unieke droge vergister bij Aeres Hogeschool.

16.00 – 16.30 uur             Borrel in DU 0.32

 

Het maximum aantal deelnemers is 50. Vol is vol.

Aanmelden kan via de aanmeld link