Nieuws
Agenda

Subsidie MVI-Energie lost grote vraagstukken op

De subsidieregeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-Energie) is vernieuwd. Nieuw in de regeling is dat onderzoeksvragen concreet zijn. Het gaat om vraagstukken in de gebouwde omgeving, rond de productie van bio-energie, de verduurzaming van de industrie en de uitrol van wind op zee.

Waarom is de subsidieregeling vernieuwd?

“Ook in de energietransitie spelen zogeheten gettovraagstukken. Een opeenstapeling van problemen zoals dat in een getto ook zo is”, vertelt Martine Verweij. Zij is programmaleider en verantwoordelijk voor de vernieuwing van de regeling.

“In de wereld van energie hebben we de neiging om alleen naar technische oplossingen te kijken. Maar we moeten het breder bekijken. Er is ook een inpassing nodig in de ruimtelijke omgeving. En gebruikers moeten een oplossing willen. Dus moet die aantrekkelijk zijn. En ecologisch. En passen bij de lokale identiteit van een gebied”, legt Verweij uit.

Voor wie is de subsidie MVI-energie?

MKB-ondernemers en alle innovatieve bedrijven en instellingen die graag aan allesomvattende oplossingen willen werken. Verweij: “We dagen vernieuwende denkers uit samen zo’n veelkoppig probleem scherp te krijgen en tot een oplossing te komen die werkt voor alle terreinen.”

Wat is een concreet vraagstuk?

“Stel, je bent gebouwbeheerder. En je wilt een goed digitaal energiesysteem dat bewoners helpt energiezuinig te wonen. Dan wil je dat machines onderling van elkaar leren. Want het ene apparaat wekt energie op en het andere gebruikt de energie. Je wilt ook dat gebruikers leren van machines en andersom. Verder moet het systeem privacy verzekeren.

Je wilt wel data uitwisselen, maar geen data verkopen aan derden. Tot slot wil je dit doorvoeren in de hele wijk. De vraag is dan: Hoe maak je een digitaal energiesysteem dat voldoet aan al deze wensen? Het antwoord ligt in een goed ontworpen, allesomvattende oplossing”, illustreert Verweij.

MVI-E bijeenkomst op 20 juni

Verweij: “Heb jij lef, ben je vastberaden, creatief en heb je zin om te werken aan de meest uitdagende, potentievolle onderwerpen in de energietransitie? Kom langs! En neem partners mee met wie jij de uitdaging aangaat.”

Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we belangrijke gettoproblemen in de energietransitie. En denken we samen na over een juiste aanpak voor een brede oplossing.”

Meer weten?