Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

3
Jul
Gepost door Monique Mooren

Gouden Kiem Competitie 2018

Gepubliceerd op 3 juli 2018

Nieuwe bedrijfjes (startups) in het werkveld van de Topsector Chemie kunnen zich nomineren voor de Gouden KIEM 2018, de prijs voor de beste samenwerking in de chemie tussen een startup en een kennisinstelling. De nominatie heeft ondersteuning nodig van een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische en/of moleculaire onderzoeksgroepen.

Waarvoor

Met de Gouden KIEM-competitie willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en de Topsector Chemie het meest bijzondere voorbeeld van de interactie tussen jonge bedrijvigheid en kennisinstellingen als universiteiten en hbo’s belonen met een prijzenpakket van o.a. 25.000 euro en publiciteit.

Ter inspiratie: Bekijk hier het promotiefilmpje van de winnaar van 2017, FreshStrips, en de videoboodschap van ZKH Prins Constantijn, ambassadeur van StartupDelta .

Voor wie

Voor De Gouden KIEM-prijs komen in aanmerking:

  • bedrijven die zich op of na 1 januari 2015 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
  • tevens nauw samenwerken met kennisinstellingen
  • in het “chemisch domein”: bedoeld wordt de chemie-in-brede-zin, d.i. chemische en/of moleculaire wetenschappen, inclusief multidisciplinaire overgangen naar bijvoorbeeld de fysica en levenswetenschapen. Een molecuul of een moleculair proces staat centraal.

Achtergrond en meer informatie

In de Topsector Chemie bruist het van nieuwe bedrijfjes (start-ups) die resultaten van wetenschappelijk onderzoek omzetten in commerciële producten en diensten. Deze jonge ondernemingen vormen een vitale schakel tussen het valoriseren van (academische) kennis en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voedsel, energie, transport en hulpbronnen, grondstoffen en milieu. Met hun business dragen de bedrijfjes bij aan de versterking van de economische structuur van de Topsector Chemie en van Nederland.

Met de Gouden Kiem Competitie 2018 willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Topsector Chemie deze jonge bedrijvigheid zichtbaar maken en het meest bijzondere voorbeeld daarvan belonen. Jonge bedrijven/kennisinstellingen die hun oorsprong vinden in de resultaten van universitair onderzoek, in het chemische domein, worden daarom opgeroepen zichzelf te nomineren. Ook dit jaar kunnen HBO’s weer meedoen.

De prijs bedraagt € 25.000 voor het winnende team bestaande uit een start-up en een kennisinstelling.

De competitie sluit op dinsdag 2 oktober 2018, 14:00 uur ’s middags.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Bij grootschalige bioraffinage van reststromen die lignocellulose bevatten, komen cellulose, hemicel...

Voor de meeste op aardolie gebaseerde materialen zijn biobased alternatieven te bedenken met vergeli...

Nieuwe bedrijfjes (startups) in het werkveld van de Topsector Chemie kunnen zich nomineren voor de G...


Fatal error: Call to undefined function organisations_get_themes_by_name() in /home/users/biobjftp/biobasedeconomy.nl/wp-content/themes/biobasedeconomy/sidebar-bedrijven.php on line 16