Nieuws
Agenda

Nieuwe NWO Call: Waarde uit Biomassa

Naar verwachting opent NWO eind februari een call over efficiënte en duurzame productie van chemische bouwstenen, materialen en energie uit biomassa, in een maatschappelijk relevante context. Het budget voor de call is bijna 2,8 miljoen euro. De deadline voor indiening van voorstellen is 13 juni 2019. De projecten zullen een omvang hebben van ongeveer 500.000 tot 900.000 euro. Private partners dragen 30 procent van het projectbudget bij, waarvan minimaal de helft in cash. Naast een technologisch wetenschappelijke focus op biomassa conversie worden aanvragende consortia ook geacht de aanpak van Maatschappelijk Verantwoord Innoveren toe te passen (ziewww.nwo-mvi.nl).

Matchmaking bijeenkomst

Er is een matchmaking bijeenkomst voor dit PPS-programma Waarde uit Biomassa op donderdag 28 maart in Utrecht. Meer informatie over de call en aanmelding voor de matchmaking bijeenkomst vindt u op www.nwo.nl/valuefrombiomass.