Nieuws
Agenda

Twee nieuwe delen verschenen in Groene Grondstoffenreeks

In de Groene Grondstoffenreeks zijn twee nieuwe delen verschenen. Deze reeks bestaat uit handzame boekjes die in begrijpelijke taal verschillende onderwerpen uit het werkveld belichten.

De Catalogus biobased bouwmaterialen geeft een overzicht van commercieel beschikbare biobased materialen die geschikt zijn voor bouwtoepassingen. De catalogus is een update van de catalogus uit 2012.

In het deel Biobased Plastics worden de belangrijkste commercieel beschikbare biobased plastics besproken. Daarbij wordt ingegaan op technische aspecten zoals productie, verwerking, toepassingsmogelijkheden en technologische ontwikkelingen, maar ook op andere aspecten zoals prijs en de beschikbaarheid. Ook wordt uitgelegd op welke wijze van deze biobased plastics, met behulp van additieven, vulstoffen en blenden, producten gemaakt kunnen worden. De belangrijkste duurzaamheid-gerelateerde aspecten en de marktvraag en –aanbod worden ook belicht.