Nieuws
Agenda

BioSolar Cells: steeds een stap verder

Door redactie Biobased Press. Met biozonnecellen proberen onderzoekers de fotosynthese te verbeteren, het proces waarmee planten, algen en sommige bacteriën de energie uit zonlicht vastleggen. Het product van zulke ‘kunstmatige bladeren’ is bijvoorbeeld waterstof, dat verder kan worden verwerkt met CO2 en stikstof tot brandstoffen of chemicaliën. Ook in Nederland lopen steeds meer onderzoeksprogramma’s (BioSolarCells)  op het gebied van de directe conversie met zonlicht, waarmee deze technologie steeds een stap verder komt.

biozonnecellen

Huub de Groot in zijn lab. Foto: biosolarcells.nl.

Steeds dichter bij het haalbare maximum

Het onderzoek vordert gestaag. ‘Zes jaar geleden hadden biozonnecellen nog heel lage rendementen vanwege hoge interne verliezen doordat positieve en negatieve ladingen elkaar vonden en verdwenen, in plaats van dat er chemische producten werden gevormd,’ zegt Huub de Groot, hoogleraar biofysische organische chemie aan Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het BioSolar Cells programma.  ‘Het theoretisch maximum ligt op 40%, het praktisch maximum ligt op ongeveer driekwart daarvan. In het laboratorium is nu twee derde van dat praktisch haalbare maximum bereikt. Er komen ook steeds meer katalysatoren die CO2 omzetten. Op den duur kunnen onze systemen werken met CO2 uit de lucht, voorlopig werken we met CO2 uit geconcentreerde bronnen, waarmee mengsels van koolwaterstoffen gemaakt worden.’

Lees hier verder.