Nieuw deel in Groene Grondstoffenreeks geeft overzicht toepassingsmogelijkheden biomassa

Biomassa staat in het maatschappelijk debat vaak gelijk aan houtpellets. Daarmee wordt tekort gedaan aan de vele verschillende stromen biomassa én aan het brede scala van toepassingsmogelijkheden van biomassa voor zowel energie- als chemie-toepassingen. Tijdens het Circulair Congres van TKI-BBE wordt een boek gepresenteerd dat het brede overzicht van toepassingsmogelijkheden van biomassa biedt.

Het boek gaat in op de belangrijkste biomassastromen in Nederland, Europa en de wereld. Welke stromen zijn er? Hoe groot zijn de stromen? Is er voldoende voorhanden om fossiele grondstoffen volledig te vervangen? Ook beschrijft het boekje de belangrijkste verwerkingsmethoden en schetst het de mogelijkheden van verwerkingsmethoden die binnenkort op commerciële schaal beschikbaar komen.

Het boek, getiteld ‘Biomassa voor de Circulaire Economie – Alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen’, is in opdracht van TKI-BBE samengesteld door Johan van Groenestijn, Paulien Harmsen en Harriëtte Bos van Wageningen University & Research. TKI-directeur Kees de Gooijer: “Over nut en noodzaak van biomassa wordt veel gediscussieerd. Het valt op dat dat lang niet altijd op basis van valide argumenten gebeurt. Met dit boekje willen wij bijdragen aan een feitelijke discussie over de rol van biomassa in de circulaire economie.”

Het boekje is hier te downloaden