Nieuwe strategie voor hernieuwbare koolstof nodig

Morgen vindt de 2de editie van het Circulair en Biobased Congres plaats in Driebergen. Thema is het klimaatakkoord en de gevolgen hiervan. In dit kader is bijgaand Interview met Michael Carus, oprichter en directeur van het Duitse nova Instituut zeer lezenswaardig. Hierin pleit hij ervoor dat de biobased economie onderdeel moet worden van een overkoepelende strategie voor hernieuwbare koolstof. Om dat mogelijk te maken, is een toekomstgericht materialenbeleid nodig voor de chemische en kunststofindustrie. Daar waar wetenschappelijk en technisch veel mogelijk is in de biobased economie laakt de implementatie in de chemische en plasticindustrie omdat ondersteunende beleidsmaatregelen uitblijven. Daar waar veel bedrijven pro-actief hebben geinvesteerd in biobased materialen en producten, steken overheden meer in op recycling en sturen NGO’s het gebruik van biomassa voor non-food doeleinden in een negatief daglicht.

Overall strategie voor hernieuwbare koolstof

Nodig is een nieuws overall strategie voor hernieuwbare koolstof waarvan de biobased economie een belangrijke pijler van is. Daar waar vermindering van CO2 gebruik gemeengoed is – “decarbonisation” is dat voor de materialensector klare nonsens omdat deze gebaseerd is op koolstof. Het wordt gebruikt in analogie aan de doelstellingen voor het energiebeleid maar kan nooit gebruikt worden voor de materialensector. Het vermijdt ook de juiste discussie over de “goede” koolstofbronnen in deze sectoren, aldus Carus in het 19-05-06+PR+Interview+European+Bioeconomy+Carus.

Bron: Nova Institut