Nieuws
Agenda

Grondstoffenscanner brengt leveringszekerheid van kritische grondstoffen in de maakindustrie in kaart

Hoe zit het met de leveringszekerheid in uw materiaalketen? Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens en elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Het ministerie van EZK en de maakindustrie hebben daarom de grondstoffenscanner ontwikkeld: een tool met inzichten en tips.

Grondstoffenscanner

Via de website van de grondstoffenscanner​ kunnen  ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert  een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in de risico’s, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit.

Een uniek element van de scanner is het handelingsperspectief dat wordt geboden. Hiermee kan de ondernemer tijdig in actie komen en op zoek gaan naar duurzame alternatieven.

Lees hier verder .