Nieuws
Agenda

Kans voor bieten in groene economie

Bietentelerscoöperatie Cosun produceert inmiddels naast suiker ook biogas, vezels en grondstoffen voor verf, coatings en cosmetica uit bieten. Maar met bieten kun je ook efficiënt ethanol produceren. Dat kan weer dienen als brandstof of als grondstof voor de chemische industrie. Het verwerken van bieten tot ethanol is onderzocht in Lelystad op het proefbedrijf Acrres (Application Centre for Renewable Resources) van Wageningen Plant Research in Lelystad. Tot maart 2018 liep daar het project ‘Chembeet’, dat aantoonde dat je efficiënt ethanol kunt produceren uit bieten. Nu draaien daar 2 aanvullende projecten. In het project ‘In Nije Dei’ wordt de ethanolproductie opgeschaald. In het project ‘Biethanol’ worden de reststromen uit de ethanolproductie opgewaardeerd.

Bieten efficiënter dan andere gewassen

De Acrres-proeffabriek produceert door middel van het Betaprocess ethanol uit bieten, in samenwerking met het bedrijf Dutch Sustainable Development (DSD), dat het Betaprocess heeft ontwikkeld. Bieten zijn voor de ethanolproductie efficiënter dan andere gewassen, zegt directeur Hans van Klink van DSD. “We kunnen zo’n 8.500 liter ethanol per hectare bieten produceren. Bij suikerriet is dat maximaal 7.500 liter, bij mais 4.000 liter en bij tarwe is 3.200 liter ethanol per hectare haalbaar. Daarbij vraagt de teelt van bieten minder water dan de andere teelten. En de investering in de ethanolproductie uit bieten is lager dan bij de andere gewassen.”

In de fabriek wordt met het Betaprocess ethanol geproduceerd uit bieten. Dutch Sustainable Development ontwikkelde het Betaprocess.

Milieubelasting

De ethanol kan worden omgezet in andere grondstoffen, onder andere voor verpakkingsmateriaal en de chemische industrie. Dat zijn enorme afzetmarkten. Maar de chemische industrie is terughoudend in het vervangen van hun op aardolie gebaseerde grondstoffen door biomassa, constateert bestuurslid Willem Sederel van Biobased Delta. “De chemiebedrijven hebben hun grootschalige productieprocessen in zo’n 100 jaar sterk geoptimaliseerd. De overstap naar biomassa als grondstof in plaats van aardolie betekent dat de chemiebedrijven nieuwe technieken op kleinere schaal moeten toepassen. Dat is niet concurrerend. Dat komt ook omdat de chemiebedrijven niet betalen voor de milieubelasting die ze veroorzaken.”

Uitstoot CO2 verlagen

Daarom moet de overheid veel meer doen om biomassa aantrekkelijk te maken voor bedrijven, vindt Sederel. “De EU stelt als doel om de CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen ten opzichte van 1990. Nederland streeft zelfs naar 49%. De overheid heeft ambitieuze doelen gesteld in het klimaatakkoord, maar zet niet alle opties in om die doelen te halen. De overheid onderschat de rol van duurzame biomassa.”

Afweging van boeren

De biomassa moet voor een deel worden geteeld door boeren. Die hebben zo hun eigen afwegingen, blijkt uit een onderzoek van het EU-project Panacea. In het project zijn begin dit jaar ruim 200 boeren in een aantal lidstaten, waaronder Nederland, gevraagd waarom ze gewassen zouden telen voor non-food-toepassingen. De boeren konden kiezen uit 8 criteria. Uit de studie blijkt dat de winstgevendheid het allerbelangrijkste criterium is voor de telers om over te stappen op non-food-gewassen. Daarnaast mag het non-food-gewas geen negatief effect hebben op de andere gewassen in de vruchtwisseling. Helemaal onderaan hun verlanglijstje staat stimuleringsmaatregelen door de overheid. Dat speelt de kleinste rol in de afweging om een non-food-gewas te telen.

Op 4 juli jl. werd bij Accres het seminar Biethanol gehouden. De presentaties zijn op de website van ACCRES te downloaden.