Nieuws
Agenda

Studies over bio-energie en biomassa

In de Kennisbank Biobased Economy zijn een aantal nieuwe publicaties opgenomen over bio-energie en biomassa. Het IEA Bioenergy programma richt zich op de realisatie van een substantiele bijdrage van bioenergie aan de toekomstige energievraag. Dit moet bereikt worden door de productie te versnellen en het gebruik op een duurzame, geaccepteerde en kosten effectieve wijze. In de studie van het IEA Approaches to creating trust in sustainability of bioenergy through effective governance wordt uiteengezet hoe de duurzaamheid van bioenergie door effectief beleid kan worden gerealiseerd. Ook M. Junginger et al gaat in het onderzoek naar Measuring, governing and gaining support for sustainable bioenergy supply chains : main findings and recommendations in op deze vraag.

Biomassa

De opzet van duurzame biomassa ketens vormt het onderwerp van de studie naar  Methods and tools to assess the sustainability of biomass and bioenergy supply chains . Om de verschillende percepties en opvattingen van de stakeholders over bioenergie en biomassa beter te begrijpen is de volgende studie Understanding positions and underlying motivations of stakeholder groups relative to their perceptions of bioenergy van M. Junginger et al relevant.

Bronnen voor bio-energie

In de studie Comparison of Biofuel Life Cycle Analysis Tools : Phase 2, Part 1: FAME and HVO/HEFA worden diverse grondstoffen voor biobrandstoffen ten behoeve van de transportsector met behulp van Life Cycle Analysis nader onder de loep genomen. De potentie van suikerbieten als grondstof voor bioenergie wordt in de presentatie Potential for Bio-ethanol (from Sugar Beet) to Bio-ethylene : Hummingbird Ethanol-to-Ethylene Technology aangegeven.

Bioraffinage

Tenslotte wordt in de volgende studie  Technical, Economic and Environmental Assessment of Biorefinery Concepts : Developing a practical approach for characterisation de opzet van bioraffinaderijen geanalyseerd.