Nieuws
Agenda

Informatiemiddag laatste calls Horizon 2020

Op woensdag 2 oktober vindt een informatiemiddag plaats over de laatste calls  klimaat, water, circulaire- en bioeconomie van het Horizon 2020 programma. De middag vindt plaats bij C-Bèta in Hoofddorp (circulaire locatie: ontmoetingsplek voor mensen die werken aan de circulaire (kringloop) economie. Zie ook: https://c-beta.nl/).

Het doel van de middag is tweeledig:

  • Informeren: over mogelijkheden voor deelname aan Horizon 2020 en andere relevante Europese subsidieprogramma’s
  • Verbinden: netwerken onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers

Focus

Societal Challenge 2 (food, agriculture, marine & maritime, bioeconomy)

Societal Challenge 5 (climate, environment, resource efficiency & raw materials)

 

Programma

13.00     INLOOP

 

13.30     Welkomstwoord

Jelmer Hoogzaad, Shifting paradigms: Maatschappelijke uitdagingen vragen om open innovatie, systeemdenken

               en internationale onderzoekssamenwerking

Introductie H2020

Sascha Bollerman, Ministerie LNV: Het belang van Societal Challenge 2

Robbert Droop, Ministerie I&W: Het belang van Societal Challenge 5

Ineke Hoving, Ministerie EZK: Vooruitblik Horizon Europe

 

14.45     KOFFIE

 

15.00     Parallelsessies

 

               Parallelsessie 1 Societal Challenge 2 (food, agriculture, marine & maritime, bioeconomy)

Kansen in Societal Challenge 2

Meedoen met impact: pitches van en discussie met drie indieners

Andere relevante programma’s

 

               Parallelsessie 2 Societal Challenge 5 (climate, environment, resource efficiency & raw materials)

Kansen in Societal Challenge 5

Meedoen met impact: pitches van en discussie met drie indieners

Andere relevante programma’s

 

16.45     NETWERKBORREL

Netwerken & matchmaking met beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers

 

Registratie

U kunt zicht hier aanmelden voor de informatiemiddag.

Komt u ook met het openbaar vervoer?

 

 

 

Maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame voedselvoorziening en een circulaire economie vragen om innovatieve, systeem-veranderende oplossingen. Internationale onderzoekssamenwerking is hiervoor cruciaal. Horizon 2020 is hét Europese subsidieprogramma dat dit mogelijk maakt. Hoe? Kom naar onze informatiemiddag.