Nieuws
Agenda

Groene mineralencentrale wint biogas en mineralen uit mest

Koningin Máxima heeft 4 september de eerste mineralencentrale van Nederland officieel geopend. De centrale wint mineralen en biogas uit mest. Daarmee draagt de centrale, die ontwikkeld is door Groot Zevert Vergisting in Beltrum met financiële steun van de Topsector Energie, bij aan een reductie van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Sluiten kringlopen
De Groene Mineralencentrale verwerkt jaarlijks rond de 100.000 ton mest en 35.000 ton andere organische reststromen van boeren uit de omgeving. Bacteriën zetten de mest om in biogas en digestaat. Het digestaat wordt verder verwerkt tot een bodemverbeteraar, een fosfaatmeststof, een vloeibare meststof en water. Op deze manier kunnen kringlopen op een regionaal niveau gesloten worden. Groot Zevert verwacht dan ook met de centrale het kunstmestgebruik in de regio flink te kunnen verlagen.

Biogas naar FrieslandCampina
Een kwart van het geproduceerde biogas is voldoende om de centrale volledig van energie te voorzien. De rest van het biogas wordt ingezet in de energievoorziening van de vestiging Borculo van FrieslandCampina.

Groot Zevert Vergisting heeft samen met Wageningen University & Research en Nijhuis Water Technology. De Topsector Energie heeft via verschillende projecten financiële steun gegeven aan de totstandkoming van de Groene Mineralencentrale.