Nieuws
Agenda

OP Oost financiert mee bij reductie van CO2

Bent u als ondernemer of organisatie gevestigd in Gelderland of Overijssel? Heeft u innovatieve ideeën voor minder CO2-uitstoot, een toenemend gebruik van hernieuwbare energie en een efficiëntere inzet van energiebronnen? Het Europese subsidieprogramma OP Oost nodigt u uit om uw voorstel in te dienen. Introductie Gasloze woningen, zonnepanelen, hergebruik van grondstoffen, elektrische auto’s; op verschillende manieren werken we in Nederland aan het terugdringen van CO2. Heeft u ideeën hoe dat anders of beter kan? Werkt u samen met het MKB en andere partijen aan innovaties op het gebied van schone energie en het verminderen van CO2-uitstoot? Of bent u ondernemer en heeft u ideeën voor knappe combinaties met andere vormen van duurzame energie? Dan geeft het Europese subsidieprogramma OP Oost u graag een steuntje in de rug.

Beschikbaar budget

Op 16 mei 2019 werd een bedrag van 35,5 miljoen beschikbaar gesteld voor duurzame & innovatieve projecten in Oost-Nederland. Voor algemene innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM was ruim € 18 miljoen beschikbaar. Voor projecten die bijdragen aan “Slimme CO2-reductie” ruim € 17 miljoen. Inmiddels is een deel van dit budget toegekend. De hoogte van de, op dit moment, beschikbare bedragen per regeling en per provincie vind u bij: het overzicht “Beschikbaar budget” (Pdf 157 kB).

Meer informatie

  • Een uitgebreide toelichting op de twee subsidieregelingen en meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u bij: het tabblad “Aanvragen”
  • Hier vindt u de publicatie van de bijbehorende plafondbestand bij de beleidsregel.

In bijgaande folder leest u meer over de subsidiemogelijkheden voor Slimme CO2-reductie.