Nieuws
Agenda

Normontwerp over biogasinstallaties ter commentaar

Het normontwerp NEN 8771 voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen.

Het gepubliceerde normontwerp betreft NEN 8771 ‘Ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties’. Deze ontwerpnorm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan. Het is de tweede keer dat deze norm ter commentaar is gepubliceerd. Naar aanleiding van de vorige commentaarronde, is het ontwerp gewijzigd.

Wijzigingen
De structuur van de norm heeft na de eerste commentaarronde een wijziging ondergaan. Er is een algemeen hoofdstuk toegevoegd en aanvullende techniek-specifieke hoofdstukken. Een leeswijzer is opgenomen om deze structuur nader toe te lichten. Daarnaast is er een aparte bijlage opgenomen met de eisen voor inspecties van de installaties.

Commentaarperiode
Commentaar indienen is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 2020. Via normontwerpen.nen.nl is de norm in te zien en kan er commentaar geleverd worden.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie, telefoon 015 2 690 465 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
De normcommissie ‘Biogasinstallaties‘ houdt zich bezig met het opstellen van nationale normen voor biogasinstallaties en voor ruwe biogasleidingen buiten de inrichting. De normcommissie volgt daarnaast het internationale normalisatiewerk (ISO/TC 255). Wilt ook u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied, waaronder (commentaarverwerking op) NEN 8771? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail aan energy@nen.nl.