Nieuws
Agenda

Van houtafval naar asfalt, lijm en plastics : Lignineconversieroutes naar chemische bouwstenen

Lignine is nu nog een reststroom uit de papier- en de bio-ethanolfabriek, die louter als brandstof wordt benut. Maar er wordt gewerkt aan hoogwaardigere toepassingen, zoals bouwstenen voor nieuwe chemicaliën en kunststoffen. Met zuren, zouten en katalysatoren wordt de houtstof tot een gezonde businesscase gekraakt.

In de papiersector vielen ze zo’n vijf jaar terug van hun stoel. Een ‘game changer’ noemde belangenorganisatie Cepi van de Europese papierindustrie de toepassing van bijzondere oplosmiddelen door onderzoekers van de TU Eindhoven. Het gaat om ‘Deep Eutectic Solvents’, tien jaar eerder ontdekt op de universiteit van Leicester. Tijdens een onderzoek om op kamertemperatuur vloeibare elektrolyten voor batterijen te maken, werden mengsels van oplosmiddelen met een hoog smeltpunt (ver boven 100 °C) ingezet, die al vloeibaar werden op 12 °C, een enorme temperatuurval. Het laagste smeltpunt heet ‘eutecticum’, vandaar de naam Deep Eutectic Solvents, kortweg DES. Op basis van de ontdekking probeerde de onderzoeksgroep Scheidingstechnologie in Eindhoven zo’n 600 oplosmiddelen uit, op zoek naar geschikte mengsels in de juiste verhoudingen. Geëxperimenteerd werd met combinaties van natuurlijke organische zuren (appelzuur en melkzuur) en natuurlijke zouten, suikers en aminozuren. Vanwege de samenstelling van de DES’en kwam biomassa in beeld.

Lees het hele artikel in de Kennisbank Biobased Economy .