Nieuws
Agenda

Versnellingshuis Nederland Circulair

Wil je met ondernemers een circulair product of dienst ontwerpen? En kun je hulp van een ervaren procesbegeleider goed gebruiken? De subsidie voor Circulaire Ketenprojecten biedt daarbij ondersteuning. Vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020, 12:00 uur kunt u hiervoor een aanvraag doen.

Budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Voor 2020 is het subsidieplafond € 860.000. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie vindt u hier .