Nieuws
Agenda

Routekaart voor optimaal gebruik biomassa

In het Klimaatakkoord is biomassa een dwarsdoorsnijdend thema tussen de verschillende sectoren die betrokken zijn bij het akkoord. Daarom is afgesproken om een aantal routekaarten voor biomassa op te stellen. VNCI en het Biobased Circular Business Platform hebben het initiatief genomen om voor biomassacascadering een routekaart op te stellen. De routekaart beschrijft hoe cascadering bijdraagt aan optimaal gebruik van biomassa en gaat ook in hoe het realiseren van negatieve emissies binnen deze cascadering in te passen is.

Download hier de routekaart biomassacascadering