Nieuwe publicatie BBI JU over de bijdrage aan een groen Europa

Sinds de oprichting in 2014 heeft BBI JU bijgedragen aan de ontwikkeling en structurering van de biobased industriesector in Europa. Via 123 door BBI JU gefinancierde projecten leggen 924 begunstigden uit 37 EU-lidstaten en geassocieerde landen de basis voor een groen herstel van Europa. Met een financiering ter waarde van 706 miljoen euro ontwikkelt de overgrote meerderheid van de BBI JU-projecten nieuwe duurzame biobased chemicaliën, materialen en producten met een lagere milieu-impact dan hun alternatieven op basis van fossiele brandstoffen. Door gebruik te maken van voornamelijk organisch afval en sidestreams van agrovoedingsindustrie en bosbouw, investeringen te benutten en banen te creëren in plattelandsgebieden, maken deze projecten de weg vrij voor een echte circulaire economie in Europa.

Philippe Mengal, uitvoerend directeur van BBI JU, zei bij de lancering van de publicatie: ‘Onze projecten ontwikkelen een levendige en duurzame biobased economie in Europa. De hoge percentages van groei van geschoolde banen, het aantrekken van investeringen en samenwerkingsbanden tussen de academische wereld en de industrie bewijzen het succes van het BBI JU-model. Bovendien hebben we dit bereikt en tegelijkertijd bijgedragen aan de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van het milieu. Ik kan met zekerheid zeggen dat de biobased industrie een essentiële rol kan spelen in het groene herstel van Europa.”

Lees hier verder en download de publicatie.