Nieuws
Agenda

Buyer Group circulaire scholen

Staat uw school of gemeente voor een concrete renovatie of nieuwbouwopgave? Sluit nu aan bij de Buyer Group circulaire scholen. Ontdek hoe u nieuwe kennis concreet in de praktijk brengt, grenzen verlegt uw duurzame ambities kan realiseren.

Goed onderwijs biedt kinderen toekomstperspectief en een schoolgebouw dat daarbij past. Circulaire en klimaatneutrale doelen kunnen zo niet alleen het gebouw verduurzamen, maar zijn ook van toegevoegde waarde voor het onderwijs. De ontwikkeling van een dergelijk schoolgebouw vraagt om een andere aanpak. In de buyer group profiteert u van kennisdeling, professionele ondersteuning en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie om de markt te stimuleren en uw concrete opgave uit te voeren. Zo realiseert u een school die klaar is voor de toekomst.

Voor wie?

De buyer group is bedoeld voor scholen en gemeenten die op korte termijn aan de slag willen met renovatie of nieuwbouw van een schoolgebouw. Deelnemen kan op twee manieren:

 • Wilt u samen met deelnemende scholen en gemeenten uw circulaire en klimaatneutrale ambities verkennen, omzetten naar een strategie en realiseren? Geef u op als deelnemer in de kerngroep.
 • Wilt u dit proces volgen, kennis delen en de daaruit voortkomende strategie implementeren? Geef u op als geïnteresseerde in de zogeheten schil.

Doel

In deze buyer group verkennen we hoe u uw nieuwbouw of renovatie opgave op een circulaire en klimaatneutrale wijze in de markt kunt zetten, zodat uw school nog beter aansluit bij uw wensen. U krijgt handvatten aangereikt, bijvoorbeeld welke rol u aan kunt nemen binnen uw project en hoe u stakeholders kunt mee laten bewegen. Ook gaat u in gesprek met de markt, andere scholen en gemeenten waarmee u kennis en ervaring kunt delen. De deelnemers van een buyer group werken gezamenlijk aan een visie en marktstrategie. Via algemene specificaties komt dit terecht in aanbestedingsvragen. Zo geven we een duidelijk signaal aan de markt en dagen we hen uit om interessante oplossingen te ontwikkelen. Door een grotere vraag aan de markt, kan het aanbod scherper worden geformuleerd. Dat is interessant: voor de markt én voor scholen.

Professionele begeleiding

Monique Donker (Off Road Innovations) en Niels van Ommen (PIANOo) bieden deelnemers professionele begeleiding. Monique: ‘Samen pakken we concrete vraagstukken aan en krijgen we het vertrouwen dat we de juiste stappen zetten om duurzame doelstellingen en toekomstbestendige scholen te realiseren.’

Aanpak

 1. Intakegesprekken en scope buyer group
  In de eerste fase stellen we de deelnemers van de buyer group samen. Door intakegesprekken brengen we de behoefte en ambitie van de verschillende deelnemers in kaart. De deelnemers brengen hun individuele projecten in. Door de projecten vervolgens bij elkaar te brengen, geven we richting aan de focus van de buyer group. De specifieke invulling van het project wordt dus bepaald door de deelnemers zelf.
 2. Plan van aanpak
  In de tweede fase formuleren we het plan van aanpak, waarin de doelstellingen van de buyer group worden omschreven. Denk daarbij aan de kaders, wensen, belangen, benodigde informatie en expertise die er nodig zijn om een gerichte uitvraag te ontwikkelen. Om vorm te geven aan het plan van aanpak, werken we met digitale sprintsessies. Deze sessies duren 1,5 uur en worden kort op elkaar gepland in juni 2020. Tussen de sprintsessies door, wordt hetgeen er is besproken verwerkt tot het plan van aanpak.
 3. Strategie en implementatie
  In de derde fase brengen we het plan van aanpak in de praktijk. We vormen een marktvisie en strategie waarmee marktpartijen worden uitgedaagd. Deelnemers krijgen door procesbegeleiding, inhoudelijke expertise en onderlinge kennisuitwisseling grip op hoe hun circulaire en klimaatneutrale ambities kunnen worden gerealiseerd en hoe deze het onderwijs kunnen versterken. Het levert input voor het gehele ontwerp en ontwikkelproces en helpt de deelnemers klaar te stomen om uiteindelijk een goede uitvraag te doen in de markt. Daarbij verkennen we of het haalbaar is om collectieve aanbestedingen op te zetten, om zo een aantrekkelijk perspectief te kunnen bieden aan de markt én de markt kunnen uitdagen om met passende en inspirerende oplossingen te komen.

Aanmelden

Neem contact op met Monique Donker en deel met haar uw opgave. Samen kunt u verkennen of deelname aan het kernteam of schil u op weg helpt om uw ambities te realiseren. In de kerngroep kan slechts een beperkte groep deelnemen. Mail naar: monique@offroadinnovations.nl.

Het Rijk, IPO, VNG en UVW starten in 2020 met 13 buyer groups. Binnen een buyer group werken publieke opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een productcategorie. Deze visie en strategie implementeren de betrokken opdrachtgevers in hun aanbestedingspraktijk. Bekijk alle onderwerpen.