BBI JU publiceert jaarverslag

Het jaarlijkse activiteitenverslag 2019 van de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) is nu online beschikbaar. Het rapport belicht de resultaten van BBI JU-projecten en van het programmabureau, met name met betrekking tot onderzoeks- en innovatieactiviteiten, project calls en subsidiebeheer, maar ook ondersteunende activiteiten, governance en interne controle.

“Het bevestigt nogmaals dat BBI JU een initiatief is met een grote impact, dat al sinds de oprichting heeft bijgedragen aan de toekomstige EU Green Deal”, verklaart Philippe Mengal, uitvoerend directeur van BBI JU, in zijn voorwoord bij het document. “De twee belangrijkste positieve effecten van BBI JU tot nu toe waren het structuren van sectoroverschrijdende waardeketens en het mobiliseren van alle stakeholders, aangedreven door innovatie.”

Het rapport geeft de verzekering dat de onderzoeks- en innovatieactiviteiten die aan de BBI JU zijn toevertrouwd, werden uitgevoerd volgens de hoogste normen. Het hele jaar door hebben 101 BBI JU-subsidies een aanzienlijke bijdrage geleverd in termen van sociaal-economische en milieueffecten, de innovatie bij kleine en middelgrote ondernemingen en de betrokkenheid van de wetenschappelijke gemeenschap. Twaalf voltooide projecten presteerden beter dan hun KPI’s.

De analyse van het BBI JU-projectportfolio bevestigt dat ze het energieverbruik verminderen, het landgebruik en de waterefficiëntie verbeteren en een duurzamer gebruik van natuurlijke en bestaande ongebruikte hulpbronnen ontwikkelen. Ook zijn BBI JU-projecten evenwichtig in termen van participatie. De projectdeelnemers gelijkmatig zijn verspreid over heel Europa.

Het volledige rapport is te vinden op de BBI JU-website.