Nieuws
Agenda

Inspiratieboeken circulaire activiteiten regionale overheden en waterschappen

In opdracht van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft Royal HaskoningDHV de circulaire activiteiten die 75 koploper overheden ondernemen geïnventariseerd. Dit zijn gemeenten, provincies, waterschappen, regio-organen en omgevingsdiensten. Dit heeft geleid tot een overzicht met 1800 activiteiten. In dit inspiratieboek vind je een overzicht van de instrumenten die overheden kunnen inzetten, en 22 illustratieve voorbeelden, om overheden te inspireren werk te maken van een circulaire economie. De uitkomsten en analyse van het gehele onderzoek staat in het rapport “1800 circulaire overheidsactiviteiten, op weg naar een circulaire economie”.

De publicatie is opgenomen in de Kennisbank Biobased Economie: download de publicatie hier .

Inspiratieboekje circulaire economie waterschappen

In dit inspiratieboekje worden vijf voorbeelden uitgelicht om te illustreren en te inspireren. Naast een beschrijving van het project geven we aan welk beleidsinstrument het waterschap heeft ingezet bij de betreffende activiteit.

De publicatie is opgenomen in de Kennisbank Biobased Economie: download de publicatie hier.