Nieuws
Agenda

Onderzoek ARC CBBC naar groene bouwstenen chemie groeit gestaag

Terwijl zojuist de Nobelprijs voor Scheikunde is uitgereikt voor de ontwikkeling van Crispr-Cas, ‘genetische schaartjes’ die DNA kunnen aanpassen, bouwt het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) onder leiding van Bert Weckhuysen en Nobelprijswinnaar Ben Feringa de activiteiten verder uit. Het onderzoek naar recycling en de inzet van kleine moleculen biedt voldoende uitdaging om de chemie een groene basis te geven, en Feringa buigt zich ondertussen over ontrafeling van de chemie op celniveau.

“We staan te midden van nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen in Europa, onder meer via het netwerk Sunergy. En tijdens een missie naar China hebben we een overeenkomst gesloten over onderzoek naar recycling van plastic”, zegt wetenschappelijk directeur Bert Weckhuysen van het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) tijdens zijn opening van het jaarlijkse symposium op 24 september. “In de Groningse as wordt nu gebouwd aan het nieuwe laboratorium, terwijl het lab van de Utrechtse hub inmiddels volledig is uitgerust en er een nieuw kantoor in gebruik is genomen. Daarnaast staat er een nieuw groot onderzoeksprogramma in te steigers. Dat onderzoek volgt drie sporen: elektrochemie gericht op CO2-reductie, fotoredox-conversies en depolymerisatie van polyolefinen.” Om deze richtingen te trekken deden verschillende wetenschappers hun intrede. Universitair docent Eline Hutter van de Universiteit Utrecht is actief op het gebied van fotokatalyse en universitair docent Nicolay Kosinov van de TU Eindhoven werkt aan conceptueel nieuwe katalytische materialen, onder andere voor CO2-conversie naar chemicaliën. Universitair docent Marta Costa Figueiredo, eveneens TU Eindhoven, trekt het elektrochemisch onderzoek. Zie onderaan Veelbelovend onderzoek. 

“De sociale aspecten bij de grote transitie waar we voor staan zijn heel belangrijk.”

Niet alleen in de chemie en technologie verbreedt ARC CBBC. Erik Paredis, politicoloog en universitair hoofddocent van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent, mag tijdens het jaarsymposium een lans breken voor samen optrekken met sociale wetenschappen. Hij draait er niet omheen: “Wij hebben verschillende samenwerkingen met exacte wetenschappen op het gebied van transitiebeleid en socio-technologische systeeminnovatie. Daarbij moet ik vaststellen dat we hebben geprobeerd meer samenwerkingen op te zetten, die niet zijn gelukt.”

Lees hier verder ….