Nieuws
Agenda

ISO zoekt deelnemers in testfase normen voor biogas

Onlangs heeft NEN, samen met het Nederlandse VSL en enkele andere metrologische instituten en bedrijven, een onderzoeksproject afgesloten over het meten van biogas. Het gaat om het bepalen van onzuiverheden in biomethaan en biogas. Die moeten worden gecontroleerd bij het injecteren in het aardgasnet en bij het gebruik ervan als brandstof voor voertuigen. Er liggen nu voorstellen voor het beproeven van biomethaan ter stemming bij ISO.

De door NEN voorgestelde nieuwe ISO-normen ondersteunen het effectieve gebruik van specificaties voor biomethaan. Zoals in Europa via NEN-EN 16723 voor gebruik in transport en voor injectie in het aardgasnet. De voorstellen die nu tot midden december in stemming zijn, zijn voor meetmethoden die geïmplementeerd kunnen worden in laboratoria en de biogas industrie.

Testen
De methodes die door NEN zijn voorgelegd aan ISO/TC 193/SC 1 bepalen onder andere het gehalte aan silicium, dat motoren kan beschadigen. Ook op ammonia en amines wordt getest, waardoor ongewenste uitstoot van stikstofverbindingen ontstaat. Als laatste wordt een methode voorgesteld die chlorides en fluorides meet en vorming van CFK moet voorkomen.

NEN zoekt geïnteresseerde gebruikers
Er liggen vijf voorstellen voor testen ter stemming bij ISO. NEN zoekt geïnteresseerde gebruikers van biogas en laboratoria om de komende twee jaar mee te praten over de ontwikkeling. Om tot volwaardige internationale normen te komen moeten laboratoria en producenten uit verschillende landen een zogenaamd ringonderzoek uitvoeren. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over normalisatie van alternatieve gassen, of wilt u zich aanmelden om deel te nemen aan het ringonderzoek, neem dan contact op met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie, telefoon 015 2 690 326, of e‑mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Aardgas’ houdt zich bezig met afspraken over de gaskwaliteit, meet-, bepalings- en testmethoden en volgt de ontwikkelingen en coördineert de Nederlandse inbreng in ISO/TC 193 ‘Natural gas’. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Lees het uitgebreide nieuwsbericht op nen.nl