Nieuws
Agenda

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Op 1 april gaat de nieuwe ronde van subsidie Circulaire ketenprojecten open. MKB’ers kunnen gezamenlijk een aanvraag doen om een circulair project te realiseren.

U kunt een aanvraag indienen in de periode van 1 april 9:00 uur tot en met 30 september 2021 12:00 uur.

Circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en kort na afloop van het project kunt u dit op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Lees meer over circulaire ketenprojecten en een uitleg van andere termen.

Budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Voor 2021 is het totale subsidiebedrag (het subsidieplafond) € 4.500.000.

Meer informatie.