Nieuws
Agenda

Webinarreeks ‘Groen herstel en de rol van PPS’en daarin’

De energietransitie heeft grote invloed op de banen en het leren van veel mensen. Omgekeerd zijn arbeidsmarkt en scholing bepalend voor de snelheid, kosten en draagvlak van de energietransitie.  Om de ambities van het Klimaatakkoord te realiseren is het daarom van groot belang dat publiek private samenwerkingen (PPS-en) tussen scholen en bedrijven een actieve bijdrage leveren. Dit biedt kansen om voldoende mensen aan te kunnen trekken en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen dan wel actueel te houden.

De vraag die daarom centraal staat in de webinar reeks is ‘Groen herstel en de rol van PPS’en daarin’. Dit jaar worden er vijf interactieve webinars georganiseerd. Elke op een ander inhoudelijk thema. De webinars worden aangeboden door Topsector Energie, Katapult, RVO, SER en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Eerste webinar

Tijdens de eerste webinar staat de uitdaging centraal hoe we de kansen en uitdagingen van enerzijds de energietransitie en anderzijds de pps-en in het beroepsonderwijs op een slimme manier met elkaar weten te verbinden. De aanleiding hiervoor is de constatering van Berenschot dat in de helft van de RES-plannen arbeidsmarkt en scholing is benoemd als belangrijke factor voor het slagen van de energietransitie.
Hoe zijn energietransitie en innovatie op regionaal niveau slim te koppelen aan arbeidsmarkt- en scholingsbeleid? Kun je met slim (om)scholen, slim innoveren en slimme arbeidsmobiliteit (bijv. van gas- en aanverwante sectoren naar groene sectoren) voorsorteren op groene, toekomstbestendige banen? Op regionale schaal ontbreekt het vaak nog aan actiegerichte arbeidsmarktstrategieën voor een voortvarende energietransitie. Reden te meer om de regionale energiedialoog vorm en richting te geven: wat is de uitdaging waar we voor staan en wie is aan zet en aanspreekbaar?  Dit en meer komt aan bod tijdens het webinar.

Het webinar zal plaatsvinden op 4 maart 2021 van 12.00 tot 13.30 uur en heeft als onderwerp: ‘Versnelling van de regionale energietransitie.’

Spreker: Nienke Homan, gedeputeerde Provincie Groningen

Meld je hier aan!

Webinar deel 2 heeft als onderwerp Waterstof. Nadere info hierover volgt.