Fiscale korting voor circulair bouwen via de MIA\Vamil

Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Regeling groenprojecten zijn in 2019 voor bijna 240 miljoen euro aan aanvragen ingediend voor investeringen in circulair bouwen. Ook in 2021 kunnen ondernemers voor circulair bouwen weer gebruik maken van de MIA.


Op de Milieulijst staan codes voor circulaire utiliteitsgebouwen, woningen en circulaire gebouwgevels. Verder zijn circulaire producten in de lijst opgenomen zoals bio-asfalt, circulaire keukens, modulaire wandsystemen, circulaire PV-panelen, groene gevels, sportvelden met regenwateropvang en regenwaterinfiltratie en vanaf 2021 ook keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal, isolatiemateriaal uit 100% gerecycled polystyreen, geopolymeer betontegel met ten minste 80% gerecycled materiaal, circulaire vloerbedekkingen en akoestische panelen van schapenwol.

Ook zijn in 2021 maatregelen opgenomen om elektrificatie van de bouwsector te stimuleren en daarmee de stikstofuitstoot te verminderen, zoals investeringen voor elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt worden in de bouwsector.

Met de MIA en Vamil regeling stimuleert de rijksoverheid ondernemers om duurzaam te investeren. In de Milieulijst, die jaarlijks wordt bijgesteld, staan investeringen die ondernemers met belastingvoordeel kunnen doen.