Nieuws
Agenda

De suikerbiet gaat de chemie vergroenen

Met de vergevorderde plannen om op de Axelse Vlakte een fabriek te bouwen die van suikerbieten bio-ethanol maakt kan de suikerbiet bijdragen aan de vergroening van de chemie. In een webinar georganiseerd door Accres werden de mogelijkheden verder verkend en toegelicht. De nieuwe fabriek haalt straks 30 procent meer ethanol uit een hectare bieten. ,,Bij het omzetten van bieten naar suiker treedt verlies op”, zegt Hans van Klink van DSD, de initiatiefnemer van de fabriek. ,,Dat voorkomen wij door de bieten direct om te zetten in ethanol. Oftewel een suikerfabriek en een bio-ethanolfabriek in een.”

Daarbij is het doel om met name in de hogere waardeketen de bouwstenen te leveren voor de chemie en de materialen. Als door de electrificatie van het transport en de energie-verbruikers minder bio-brandstoffen nodig zijn komt dat doel nadrukkelijk in beeld.

Ook kansen voor de chemie

Van Klink ziet de suikerbiet in de toekomst niet alleen als toevoeging aan brandstof, maar ook als ‘groen’ alternatief voor aardolie in de chemie. ,,Door bieten lokaal te verwerken dalen bovendien de transportbewegingen tussen Zeeuws-Vlaanderen en de suikerfabriek in Dinteloord. Wat weer een gunstig effect heeft op de co2-uitstoot.”

De fabriek op de Axelse Vlakte is één van de twintig zogeheten biobased-projecten in Zeeland, West-Brabant én Zuid-Holland. Als die projecten allemaal worden uitgevoerd, kan de procesindustrie meer dan de helft van de klimaatdoelen in deze regio realiseren. Dat is de conclusie van onafhankelijk onderzoeks- en adviesburo CE Delft. 

Het bureau liet in opdracht van de Circular Biobased Delta en met financiering van de drie zuidwestelijke provincies, doorrekenen hoeveel C02-uitstoot kan worden bespaard. Alle twintig projecten leveren samen op jaarbasis een besparing op van 5,4 miljoen ton CO-2. Een slordige 5 procent van het landelijk totaal. 

Grote plaatje : een circulaire economie

Herman Wijffels schetste het grote plaatje waarbinnen de suikerbiet inderdaad bij kan dragen aan de vergroening van de chemie. “We gaan van een lineaire economie naar een circulaire economie”, aldus Wijffels en daarbij past dit uitstekend. “Het is absoluut noodzakelijk dat de petro-chemische industrie zich ontwikkelt naar een bio-chemische industrie. In dat kader is de suikerbiet een uitstekende kandidaat om de grondstof te leveren. Het is een agrarisch product van een aanzienlijk volume met hoge energetische inhoud en dito opbrengsten. Er komt ruimte voor nieuwe toepassingen omdat er limieten aan de suikerconsumptie worden gesteld (bv in de frisdranken) en voor het bouwplan van de akkerbouw is de suikerbiet een waardevolle teelt (wortelt diep). Dat juist een dergelijke fabriek op de Axelse Vlakte in Zeeland wordt gebouwd past uitstekend omdat er in Zeeland zowel een grote chemische als agrarische sector is en er op dat terrein al een ecosysteem aan bedrijven zit wat elkaars (rest) producten kan afnemen. ”