IEA Bioenergy Jaarverslag 2020

Het IEA Bio-energie Jaarverslag 2020 bevat een speciaal artikel ‘Technical, ecological and economic assessment of biorefinery cases’ opgesteld door Task 42. Het jaarverslag bevat ook een verslag van het Uitvoerend Comité en een gedetailleerd voortgangsverslag over elk van de taken. Ook is belangrijke informatie opgenomen over participatie aan de taken, overeenkomsten tussen partijen, begrotingstabellen en substantiële contactgegevens, plus lijsten met verslagen en documenten die door het technologiesamenwerkingsprogramma zijn opgesteld.

Lees hier verder en download het jaarverslag.

IEA Global Energy Review 2021

Een globaal overzicht over de vraag naar energie en het aanbod is door het IEA opgesteld. Hierin stelt het Internationaal Energie Agentschap dat de wereldwijde energiegerelateerde CO2-emissies afstevenen op hun op één na grootste jaarlijkse stijging ooit. Dit hangt samen met een verwachte groei van de wereldwijde vraag naar energie met 4,6% in 2021. Bijna 70% van de verwachte stijging is toe te schrijven aan opkomende markten en zich ontwikkelende economieën. In het verslag wordt onderzocht of de opleving van economische activiteiten leidt tot een stijgende CO2-uitstoot en in welke mate nieuw beleid gericht op een duurzaam herstel in staat is een opleving van de emissies te beteugelen.

Lees hier verder en download de review 2021.