Nieuws
Agenda

Innovatieve waardeketen van aardappel reststromen tot luchtvaartbrandstof : BioJet Fuel

Eén van de doelen beschreven in de Renewable Energy Directive II (RED II) is het verhogen van het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen in de transportsector, tot minimaal 3.5% van de totale biobrandstoffen in de EU. Geavanceerde biobrandstoffen zijn brandstoffen die geproduceerd worden uit duurzame biomassa (beschreven in de RED II annex IX), en met significant lagere GHG (Greenhouse gas) emissies dan fossiele brandstoffen. Reststromen uit de landbouw of de voedingsindustrie die lokaal geproduceerd zijn hebben potentie als grondstoffen voor geavanceerde biobrandstoffen.

BioJet Fuel onderzoek

In het BioJet Fuel project is de volledige waarde- en productieketen van biobrandstof voor de luchtvaart (sustainable aviation fuel, SAF) vanuit organische natte afvalstromen in kaart gebracht. De resultaten van dit project kunnen een eerste stap zijn in het opzetten van nieuwe waardeketens in Nederland, waar biomassa en reststromen met hoog vochtgehalte uit de primaire landbouw en voedingsindustrie gebruikt worden als uitgangsmateriaal voor geavanceerde biobrandstoffen. De grondstoffen die als model gebruikt zijn in het project zijn afval- en zijstromen die geproduceerd worden bij het verwerken van aardappels. Deze stromen zijn als uitgangsmateriaal gebruikt voor de fermentatieve productie van aceton, isopropanol, butanol en ethanol (ABE/IBE fermentatie). Deze reststromen zijn goedkoop, zijn in grote hoeveelheden beschikbaar en hebben een samenstelling die zich goed leent voor fermentatie. Vanwege het hoge vochtgehalte zijn ze niet geschikt voor thermochemische brandstofproductie. Het A/IBE-fermentatiemengsel kan direct, chemisch, worden omgezet in koolwaterstoffen en na hydrogenering en fractionering in luchtvaartbrandstof. De volledige productie- en waardeketen voor natte landbouwreststromen richting brandstof is in dit project technisch aangetoond met experimenteel onderzoek. Tevens zijn een techno-economische analyse en een levenscyclus analyse (life cycle analysis, LCA) van de waardeketen uitgevoerd . Ook is een mogelijk nieuwe toepassing van A/IBE mengsels bestudeerd voor de reductieve afbraak van lignine in aromaten die als hoogwaardig additief zouden kunnen worden toegevoegd aan brandstof.

De resultaten van het onderzoek zijn nu in een rapport vastgelegd en hier in te zien.