Nieuws
Agenda

Project Pyrolyse proeftuin afgerond

In de OPZuid Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland hebben bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en lokale overheden onderzocht hoe reststromen zoals bermgras, gemixt afvalplastic, walnootschillen, rioolslib of oude autobanden door middel van pyrolyse te verwerken zijn tot waardevolle producten.

Pyrolyse is een thermisch proces waarbij deze afvalstromen worden omgezet in pyrolyse-olie, (bio)char en syngas.

Barbecuekool Briquetten

Bij de proeftuin in haven- en industriegebied van Moerdijk hebben Charcotec, Patpert Teknow Systems, Waste4ME en NettEnergy met ieder hun eigen pyrolysetechniek voor verschillende afvalstromen de efficiĆ«ntie en de (kwaliteit van de) producten van pyrolyse onderzocht. Het lectoraat Biobased Resources & Energy heeft hierbij ondersteund en o.a. laboratoriumonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om pyrolyse-olie te upgraden en de productie van barbecuekool briketten uit biochar te verbeteren.

Milieu impact van Pyrolyseren

Naast het laboratoriumonderzoek heeft het lectoraat Biobased Resources & Energy levenscyclusanalyses (LCAs) uitgevoerd voor de pyrolyse van bermgras, houtpellets en gemixt plastic afval. Bij deze levenscyclusanalyses wordt gekeken naar de (milieu)impact van het pyrolyseren van een reststroom zoals bijvoorbeeld het gebruik van grondstoffen en de emissie van CO2 of fijnstof. In totaal worden 18 verschillende milieueffecten beschouwd. De (milieu)impact van de pyrolyse van bermgras en gemixt plastic afval is vergeleken met de (meest) reguliere route die de genoemde reststromen zouden hebben afgelegd: compostering en verbranding. Daarnaast is de pyrolyse van houtpellets voor de productie van waterstof vergeleken met de productie van waterstof via elektrolyse.

De resultaten wijzen er op dat pyrolyse een goed alternatief kan zijn voor huidige verwerkingsroutes van reststromen.

Bron: COeBBE