Resultaten van onderzoek naar grootschalig gebruik van residuen

In het  CAPCOM-NL-project is een Clean Agro Pellet Commodity  ontwikkeld om het grootschalige  gebruik van veld- en  procesresiduen  voor  de productie  van  elektriciteit, warmte, vloeibare  brandstoffen,  chemicaliën en  materialen mogelijk te  maken . 
Het project werd  gefinancierd  door  TKI-BBE en projectpartners. Het is een unieke  samenwerking  waarbij  de  gehele  supply chain vertegenwoordigd is: boeren (Cradle  Crops),  agro-industrie  (Palmaceites in Colombia en Raizen in Brazilië),  technologieontwikkelaars  (Viride, Wageningen Food and  Biobased  Research en TNO),  havenfaciliteiten  (SmartPort) en mogelijke  eindgebruikers (RWE, AER). Het project  startte  in  februari 2019 en  eindigde in april 2021. WFBR, TNO en Viride hebben  de  belangrijkste onderzoekstaken  uitgevoerd.

Lees hier verder.

Proof of concept.

Process Design

Life Cycle analysis