Nieuws
Agenda

Provincie Zuid-Holland zoekt slimme oplossingen voor minder plastic afval

In de tuinbouwsector wordt veel plastic gebruikt. Veel daarvan in de vorm van (eenmalige) verpakkingen. De provincie Zuid-Holland daagt jullie uit om bij te dragen aan vermindering van plastic (verpakkingen) in de tuinbouwsector met als uiteindelijk doel een circulaire kunststofketen.

Wij zijn daarom op zoek naar innovaties die het gebruik van plastic in de tuinbouwsector kunnen terugbrengen. Wij zoeken naar producten en systemen zoals retourlogistiek, eventuele alternatieve verpakkingsproducten of innovaties die veel verpakkingen kunnen vervangen.

Hebben jullie hiervoor een (deel)oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie inschrijving!

Over ons
Vanuit de strategie Circulair Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan meerdere onderwerpen waaronder kunststoffen. Om onze ambitie 100% circulair in 2050 te halen stimuleren wij de ontwikkeling van innovaties die daaraan kunnen bijdragen. Samen met onze Oost NL, InnovationQuarter, de provincie Overijssel werken wij samen in P>Act. Met dit netwerk brengen wij ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samen in actie rond de doelstelling van de nationale Transitie Agenda Kunststoffen.

Voor wie is deze challenge?
Wij nodigen ondernemers, startups, logistieke partners, tuinbouwbedrijven, wereldverbeteraars en andere slimme koppen uit om met een voorstel te komen!

Informatiebijeenkomst
Vrijdag 3 september om 13.00 organiseren wij online een informatiebijeenkomst.
Meld je daarvoor nu aan! Aanmelden


Waar zijn we naar op zoek?
Wij zoeken naar systemen die door goede coördinatie en logistiek herbruikbare verpakkingen/producten geschikt maken voor veelvuldig hergebruik in de tuinbouw keten (groenten, planten of bloementeelt). Het mag hierbij gaan om een nieuw systeem, het implementeren van een bestaand systeem uit een andere sector in de tuinbouwsector of om de verbetering van een bestaand systeem.

Wij zoeken naar innovaties, die de potentie hebben om als hefboom te fungeren richting een circulaire kunststofketen op het gebied van retoursystemen en -logistiek. Systemen die dus impact hebben op de supply chain van tuinbouwproducten, bijvoorbeeld omdat het een schaalbare technologie is waardoor het gebruik van herbruikbare verpakkingen, in welke vorm dan ook, door kan breken in de markt.

Het systeem omvat: 

 • Een toepassing in (een deel van) de keten. 
 • De benodigde logistiek, reiniging en monitoring, gericht op samenwerking in de keten.  
 • Waar mogelijk een alternatief product dat de functie(s) van een verpakking vervangt of een circulair alternatief zoals recyclaat of biobased materiaal.


De uitwerking dient een concreet resultaat op te leveren zoals een pilot, prototype, demo, product of dienst.

Verslaglegging: delen van opgedane kennis en ervaring
Onderdeel van de opdracht die je krijgt als je wint is het opleveren van een publieke rapportage en presentatie. Daarin deel je de kennis en ervaring die je tijdens deze opdracht opdoet met ons en met de relevante netwerken. Het intellectueel eigendom blijft gewoon van jullie. In de rapportage dienen in ieder geval de volgende vragen beantwoord te worden:

 • Aan welke innovatie is gewerkt, hoe verliep de samenwerking met eventuele ketenpartners, hoe is de opdracht uitgevoerd, en wat was het resultaat?
 • Is de innovatie schaalbaar en wat zou de impact zijn, die de (opgeschaalde) innovatie zou kunnen hebben op de kunststofketen in Zuid-Holland?
 • Zijn er ambities of plannen om de innovatie verder door te ontwikkelen en welke middelen zijn daarvoor nodig?
 • Welke kennis en ervaring is opgedaan tijdens de uitvoering van de opdracht?
  • Heb je naar aanleiding daarvan aanbevelingen voor partijen in de tuinbouw keten (van grond en kas tot mond en vaas/tuin) en bijvoorbeeld initiatiefnemers van soortgelijke innovatieve projecten of voor beleid, dat de provincie Zuid-Holland in zou kunnen zetten om dit soort projecten verder te helpen?

Wat is er te winnen?
Met deze P>Act Challenge 2021 kun je een bijdrage van maximaal € 50.000,- (excl. BTW) winnen om jullie voorstel uit te voeren. De provincie Zuid-Holland selecteert voor deze en een gelijktijdige andere challenge (circulaire plastic industrie) drie winnaars:

 • Winnaar 1: de best beoordeelde inschrijving voor deze challenge.
 • Winnaar 2: de best beoordeelde inschrijving voor de andere challenge.
 • Winnaar 3: de best beoordeelde inschrijving van de overgebleven inschrijvingen van beide challenges.

Hiernaast ondersteunen wij jullie met ons uitgebreide netwerk en worden jullie onderdeel en profiteren jullie daarmee van het ‘vernieuwersnetwerk’.

Eigen inbreng
Naast de bijdrage van de provincie moeten jullie, of partners/derden zelf ook wat inbrengen. Dit mag in cash of in kind (uren), maar moet minimaal half zo groot zijn als de bijdrage van de provincie. Bij een gevraagde bijdrage van € 50.000,- dient de minimale eigen inbreng dus € 25.000,- te zijn.


Inschrijving, eisen, beoordeling, voorwaarden en proces
Lees voor de exacte eisen, beoordeling, voorwaarden en het proces de volledige Oproep en Uitvraag.

Download Oproep en Uitvraag
 

Voor de inschrijving is een ingevuld inschrijfformulier nodig – download hier. Sla deze op als pdf voordat je uploadt.
Naast het inschrijfformulier is een los projectplan vereist.

Jullie inschrijving kan je insturen via deze pagina.

Optioneel: beoordeling Business Case
Het is mogelijk om een business case voor je toekomstige onderneming (gerelateerd aan het onderwerp van je projectplan) mee te sturen als bijlage. Medewerkers van de provincie Zuid-Holland en Innovation Quarter met een expertise in finance en business development zullen de business case analyseren en je uitnodigen voor een vrijblijvend adviesgesprek. Er kunnen maximaal 7 business cases geanalyseerd worden, indien er meer dan 7 inschrijvers een business case meesturen bepalen de beoordelingscommissies welke inschrijvers in aanmerking komen voor analyse en advies. Hierbij wordt beoordeeld op volledigheid en helderheid van de aangeleverde businesscase en mate van aansluiting op Zuid-Hollands (circulair) beleid.


Timeline

 • Maandag 5 juli 2021: Lancering challenge
 • Vrijdag 3 september 13.00: Online informatiebijeenkomst – aanmelden
 • Vrijdag 10 september: Uiterlijke beantwoording van vragen – stel je vragen hier
 • Maandag 13 september 17.00 uur: Deadline inschrijving
 • Vrijdag 24 september: Uitslag voorselectie (ronde 1) en uitnodiging pitches
 • Vrijdag 1 oktober: Einde bezwarentermijn (ronde 1)
 • Dinsdag 5 & woensdag 6 oktober: Live pitches
 • Maandag 18 oktober: Schriftelijke bekendmaking uitslag ronde 2
 • Maandag 25 oktober: Einde bezwarentermijn (ronde 2)
 • Vrijdag 29 oktober: Prijsuitreiking
 • Maandag 1 november: Start opdracht
 • Januari/februari 2022: Voorgangsrapportage
 • Vrijdag 29 april 2022: Deadline opleverresultaat en eindpresentatie