Aanmelding open voor Werkdag Agri Based Chemicals

Om fossiele grondstoffen zo snel mogelijk te vervangen door hernieuwbare, hebben TKI-BBE en Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) een concept-voorstel geschreven voor het Groeifonds. Dit voorstel geeft aan waarop de Nederlandse overheid de komende jaren moet investeren op het gebied van kennisontwikkeling en valorisatie om tot een duurzame productie van chemicaliën en materialen te komen.

Denk mee!
Op de werkdag presenteren we de contouren van het plan. Graag komen we samen met de sector tot een breed-gedragen definitief voorstel. Tijdens de parallelsessies kunt u meedenken over de kansen, knelpunten en oplossingen en kunt u aangeven op welke manier u wilt bijdragen.

Praktische gegevens
Datum: 22 september
Tijd: 9.30 – 17.00 uur
Plaats: Antropia, Driebergen-Zeist
Programma/uitnodiging

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden

Programma

9.30 uur Registratie en koffie

10.00 uur Welkom en introductie – Tom van Aken (Avantium)

10.30 uur Hoofdlijnen van Groeifonds-voorstel Agri Based Chemicals – Herman Wories (Maastricht University) en Kees de Gooijer (TKI-BBE)

10.45 uur Wat zijn de programmalijnen (pitches)?
• Bioraffinage richting suikers – Edwin Hamoen (WUR), Paul Könst (TNO)
• Industriële melkzuurproductie voor PLA – Peter Baets (Corbion)
• Industriële glycolproductie voor PET en PEF – Willemijn Witteveen (Avantium)
• Next generation building blocks voor biopolymeren – Ed de Jong (Avantium), Paul Könst (TNO), Jacco van Haveren (WUR)
• Ontwikkeling en toepassing van biopolymeren – Harriette Bos (WUR), Errit Bekkering (NOM)
• Markttransitie en circulaire businessmodellen – Bart Ashman (Click NL) , Arjen van Kampen (WUR), Hugo Gelevert (TNO)
• Disseminatie, communicatie, management – George Wurpel (MSG Strategies)

11.00 uur Parallelsessies
In de parallelsessies denkt u mee over de invulling van de programmalijnen. Waar ziet u kansen? Welke knelpunten ziet u? Hoe kunnen we die oplossen? Op welke wijze kunt u bijdragen?

12.30 uur Lunch

14.00 uur Parallelsessies
In de tweede ronde worden dezelfde parallelsessies aangeboden.

15.30 uur: Thee

16.00 uur: Terugkoppeling parallelsessies

16:30 uur: Afsluiting
Herman Wories, Maastricht University en
Kees de Gooijer, TKI-BBE

17:00 uur: Borrel

Voor wie interessant?
De werkdag is interessant voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden.