Nieuws
Agenda

Vraag naar input van ondernemers actief in de biobased business

De Federatie Bio-economie Nederland heeft van het ministerie van LNV de opdracht gekregen om een micro-economische verkenning uit te voeren voor de ontwikkeling van business op basis van biogrondstoffen. Ton Voncken voert de opdracht in samenspraak met de Federatie uit en daarom komt hij graag in contact met ondernemers die actie zijn in de biobased business ontwikkeling.  

We zijn op zoek naar ervaringen en visies/inzichten die helpen om tot aangepast instrumentarium of regelgeving te komen die de overheid zou moeten instellen om de biobased economie te versnellen. Jullie input is nodig om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van hoe het nu in de praktijk loopt. Wat gaat goed en wat moet en kan beter?

Bijgevoegd een link naar een online vragenlijst.  We nodigen jullie allemaal uit om deze in te vullen. Als je de contactgegevens invult geeft dat Ton de gelegenheid om eventueel aanvullende vragen te stellen. Het staat jullie ook vrij om Ton te bellen of te mailen met aanvullende info/input. Hij is te bereiken via 06 21550836 of ton@biotransitie.nl

https://docs.google.com/forms/d/1Pi1QbfkC0D9QzM7XuzetkO0PdylM1SUaHRSaOWOrrbc/edit?usp=sharing

Het onderzoek moet leiden tot goede en werkbare aanbevelingen aan de nieuwe regering.