Nieuws
Agenda

Vier nieuwe online cursussen over de bio-economie

Het Erasmus-Plus Strategic Partnership ABBEE (Accelerating the transition towards the Bio-Based Economy via Education) presenteert vier nieuwe MSC-cursussen over bio-economie. Die zijn bedoeld voor de opleiding van toekomstige deskundigen en de bijscholing van werknemers.

De cursussen zijn als volgt:

 1. Concepten van duurzame economie (lead partner: Universiteit van Hohenheim)
  Bio-economie is een relatief nieuw concept dat voortbouwt op de visies van duurzame sociale transformatie. Toekomstige professionals in de biobased economy moeten holistische en systemische benaderingen kunnen hanteren. Daarom legt deze cursus de relevantie van de biobased economy en de onderliggende conceptuele benaderingen op een alomvattende manier uit.
 2. Advanced Sustainable Entrepreneurship (lead partner: Wageningen University)
  Duurzaam ondernemen biedt een nieuw perspectief op businessmodellen, gericht op circulariteit en maatschappelijke impact naast economische groei en schaalpotentieel. Het wordt algemeen erkend als het antwoord op de milieu- en sociale uitdagingen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd. Voor deze cursus wordt een casestudy over lignine opgezet, met input van UEF.
 3. Bosbio-economie in Europa (Lead partner: University of Eastern Finland)
  Bioproducten uit houtconversie dragen bij aan de bio-economie door duurzame alternatieven te bieden voor fossiele producten. Maar bossen bieden ook belangrijke ecosysteemdiensten, zoals koolstofvastlegging, biodiversiteit en recreatieve mogelijkheden. Hoe gaan deze schijnbaar tegenstrijdige belangen en economische drijfveren met elkaar om? De focus ligt op bosbouwactiviteiten in Europa, de productie van houtproducten, papier, karton en pulp, chemicaliën, energie en de valorisatie van bijproducten en afval in de industrie.
 4. Duurzame landbouwproductie voor bioraffinage en bio-energie (Lead partner: Aarhus University)
  Deze cursus is bedoeld om studenten het interdisciplinaire inzicht te bieden dat nodig is om de voor- en nadelen van specifieke gewassen voor bioraffinage en energieproductie te identificeren. Zij moeten ook kennis hebben van de biomassabehoeften voor verschillende conversietechnologieën en de voordelen van technologie-integratie. Ten slotte moeten ze het vermogen ontwikkelen om rekening te houden met de milieu- en klimaateffecten van verschillende teeltsystemen en biomassaverwerking.

Het EBU Forum biedt een platform voor de presentatie van onderzoek, de bevordering van netwerken en de intensivering van samenwerkingen tussen wetenschappers en partners van het EBU-netwerk.

Meer informatie: ABBEE