BBI JU publiceert nieuwe landen infographics

De infographics presenteren  de effecten van door BBI JU gefinancierde  projecten  in  kerncijfers en benadrukken hoe het programma de  circulaire biobased  economie  in heel Europa heeft  bevorderd.  

Door gegevens  samen te brengen sinds  de  oprichting  van BBI JU in 2014,  illustreren de  infographics  hoe  door BBI JU gefinancierde  projecten  hebben  bijgedragen  aan  de  vooruitgang  van  de biobased  industrieën  in verschillende  EU- en  geassocieerde  landen die bij  het programma betrokken  zijn. Zij omvatten essentiële gegevens over BBI JU-begunstigden,  projecten en  aanvragen  voor  BBI JU-financiering,  waaruit  de  relevantie van het initiatief voor de  bio-economie van  elk  land  blijkt .  

‘Aan de  infographics  zien  we  duidelijk dat de  1.055  begunstigden  die  betrokken zijn bij BBI  JU-projecten –  met  hun  specifieke expertise en knowhow–  een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van  de circulaire  bio-  economie in  hun  land”,  zei  BBI JU Executive Director Philippe  Mengal  bij  de  lancering  van  de  infographics. Met  hun  niet aflatende  werk vormen deze  organisaties  niet  alleen  de  bio-economie  in  hun  regio,mmaar dragen ze ook bij   aan  de  doelstellingen  van  de EU Green Deal en bevorderen ze de hele  Europese  bio-economie.’

Fabio Fava,  de voorzitter van  de  BBI JU  States  Representatives  Group,  verwelkomde ook  de  nieuwe  infographics:

“De infographics van het nieuwe land benadrukken  dat het  BBI JU-programma  ,  met  de  steun van  de  Europese   Commissie, BIC en  de  collega’s  van  de  Statenvertegenwoordigersgroep,  in  slechts  zeven  jaar    tijd  hebben bijgedragen  aan het vormgeven van  de  Europese  bio-economie  en de nationale  en  regionale  economieën op het  hele  continent. De cijfers  tonen  de hoge effecten van BBI JU-projecten, die sme’s, grote  industrieën,  universiteiten en onderzoekscentra in 39  landenop grote schaal hebben gemobiliseerd ,  waardoor  duurzame  biobased innovaties op de markt werden gebracht en tegelijkertijd de lokale  economieën  en  het  herstel  van plattelands -,  kust -en  marginale gebieden stimuleren . Dankzij    de  BBI  JU-prestaties behoort Europa  nu  tot de wereldleiders op het gebied van bio-economie.’  

Bekijk de  landen  infographics

Bekijk hier de impact studie