CHAPLIN wint WOW-prijs 2021

Het programma CHAPLIN dat in 2019 door Circular Biobased Delta is gestart, heeft de WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2021 in de weg- en waterbouw gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens de landelijke WOW-dag op 5 november in Amersfoort. In CHAPLIN werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de fossiele grondstof in asfalt, bitumen, te vervangen door lignine. Daarmee levert men een belangrijke bijdrage aan het vergroenen van de wegverharding en CO2 reductie.

Juryprijs
Met de juryprijs heeft CHAPLIN 10.000 euro gewonnen dat besteed wordt aan de verdere ontwikkeling van het programma. Anita Baas BA MBA, namens de jury: “Asfalt is een van de grootste als het gaat om CO2-footprint. Als je het gebruik van fossiele brandstoffen kunt reduceren, dan heb je iets moois in handen. Maar het gaat hier ook om samenwerking: het is ontzettend bijzonder dat er zo  veel partijen bij dit project betrokken zijn. We willen alle partners van harte feliciteren en een vergaand succes wensen bij de ontwikkeling van biobased asfalt.” Programmamanager CHAPLIN Joop Groen reageerde daarop: “Dit is een hele mooie eer en ik wil hierbij meteen een oproep doen. We werken langs de waardeketen die begint met een grondstof en eindigt bij de wegbeheerder. Om echt impact te maken, moet biobased asfalt in het groot geïmplementeerd worden en daarin hebben wegbeheerders een enorm sturend vermogen. Sluit je dus aan bij het CHAPLIN initatief en help mee om deze ontwikkeling door te zetten, pak deze uitdaging samen met ons op!”

Ketenbrede samenwerking

CHAPLIN staat voor Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN en heeft als doel om de ontwikkeling en commercialisatie van lignine houdend asfalt te stimuleren.

Joop Groen: “Circular Biobased Delta heeft als doel partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen in de noodzakelijke transitie richting een klimaatneutrale economie. Het consortium achter CHAPLIN bestaat inmiddels uit 29 deelnemers. Naast wegbeheerders (Rijkswaterstaat, een vijftal provincies en enkele gemeenten), wegenbouwers en producenten van asfalt (Boskalis, DuraVermeer en TWW/,Roelofs, H4A en NTP) en lignine (waaronder Nederlandse bioraffinaderijen als Avantium, Vertoro en Biondoil). De kennispartners zijn Asfalt Kennis Centrum (AKC), Q8 Research, TNO, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit & Research (WUR). De nieuwe asfalttechnologie die CHAPLIN tot wasdom wil brengen, is ontwikkeld door o.a. AKC en WUR. Deze cross sectorale samenwerking is uniek en ook hard nodig. Alle deelnemers begrijpen dat ze andere partijen in de waardeketen nodig hebben om deze innovatie te kunnen opschalen.” 

Asfalt dat CO2 opslaat

Lignine is een stof die een natuurlijke binder is en stevigheid geeft zoals het ook in planten en bomen doet. Het komt onder andere als reststroom vrij bij de productie van pulp en cellulose. Bij het ontstaan van lignine, tijdens de groei van planten en bomen, wordt koolstofdioxide uit de atmosfeer opgenomen en, eenmaal verwerkt in asfalt, voor lange tijd vastgelegd in de weg. Een bijkomend voordeel is dat met lignine de wegenbouwers een alternatieve grondstof geboden wordt voor (fossiele) bitumen. Door verbetering van de raffinageprocessen van aardolie komt de kwaliteit én de beschikbaarheid van het restproduct bitumen steeds meer onder druk te staan. 

Onderschrift foto:

(v.l.n.r.) Marco van Veen en prof. Martin Junginger van Universiteit Utrecht, Jeroen Nagel van Rijkswaterstaat en programmamanager Joop Groen van Circular Biobased Delta nemen de prijs in ontvangs,t uit handen van jurylid WOW prijs Anita Baas (uiterst links).