Aankondiging online Seminar Circulaire Businessmodellen

In Nederland wordt hard gewerkt aan het realiseren van een circulaire economie. In opdracht van het Ministerie van EZK is een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar bestaande en toekomstige circulaire businessmodellen. Op 30 november aanstaande vindt op de Faculteit Campus Fryslân van Rijksuniversiteit Groningen een digitaal seminar plaats waarin de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Het Ministerie van Economische zaken komt een toelichting geven op hun beleid gericht op circulariteit. Circulair Friesland komt verhalen hoe zij concreet omgaan met de transitie opgaven. In de middag kan gekozen worden uit verschillende workshops. Zie voor het volledige programma onderstaande aanmeldlink.

Ingegeven door de recente COVID-19 maatregelen, is besloten om dit seminar geheel online te verzorgen. Deelname aan het seminar is gratis.

U kunt zich hier aanmelden.