Groene waterstoffabriek op industriële schaal komt binnen handbereik

In de energietransitie speelt waterstof een belangrijke rol als CO2– en fossielvrije energiedrager, grondstof en brandstof. Maar om te kunnen voorzien in de grote energievraag van onder meer industrie en transport, moeten we waterstof op enorme schaal gaan produceren. Het Institute for Sustainable Process Technology presenteerde op 20 januari een ontwerp voor een innovatieve en geavanceerde groenewaterstoffabriek op gigawattschaal, die in 2030 operationeel kan zijn.

ISPT werkte in dit project samen met industriële partners Dow Chemical, Gasunie, Nobian, OCI, Ørsted en Yara, en kennisinstituten TNO, Imperial College London, TU/e en de Universiteit Utrecht.

Om aan de energiebehoefte van industrie, transport en andere sectoren te voldoen, moeten we genoeg waterstof produceren. De Nederlandse doelen voor waterstof in het Klimaatakkoord omvatten een elektrolysecapaciteit van 3 tot 4 gigawatt (GW) in 2030. De Europese ambitie is zelfs 40-60 GW in 2030. Ter vergelijking: de grootste bestaande waterstoffabriek heeft nu een capaciteit van maximaal 10 megawatt (MW). We hebben dus een enorme opschaling nodig, in 8 jaar tijd, die ook nog betaalbaar is.

Het Hydrohub Gigawatt Scale Elektrolyser project leverde een voor 2030 geavanceerd ontwerp voor een groenewaterstoffabriek met een capaciteit van 1 GW. Deze fabriek kan zowel alkaline water electrolyse (AWE) als polymer electrolyte membrane (PEM) waterelectrolyse gebruiken om waterstof te produceren. Het project van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) levert een ontwerp op van een fabriek die in 2030 start in een Nederlands havengebied en draait op windenergie van de Noordzee. De fabriek kan flexibel opereren afhankelijk van de hoeveelheid wind. Bovendien voldoet het ontwerp aan voorwaarden van het energienetwerk en vereisten in veiligheid, gezondheid en omgeving.

Lees meer 

Aantreden programmabestuur GroenvermogenNL

Met het aantreden van het programmabestuur start het investeringsprogramma GroenvermogenNL. Einde eerste kwartaal van dit jaar wordt het R&D- en human capital programma uitgerold. Parallel wordt medio maart een eerste tender voor kleine demonstratieprojecten opengesteld. Manon Janssen (voormalig boegbeeld Topsector Energie), die samen met collega-boegbeelden van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Chemie (ChemistryNL) het programmabestuur samenstelde, is verheugd met het aantredende programmabestuur: “We kiezen voor bestuurlijke ervaring en sterke verbinders die bereid zijn regie te voeren. Ik ben alle drie zeer erkentelijk dat zij deze maatschappelijke opgave voor Nederland willen oppakken.”

Voorzitter Marjan Oudeman: “Ik begin aan deze complexe opgave omdat ik ervan overtuigd ben dat we met GroenvermogenNL kunnen doorpakken om de grote maatschappelijke transitie van de waterstofeconomie te versnellen.”

Bestuur met een ‘hands on’ missie

Afgelopen voorjaar heeft de commissie Nationaal Groeifonds € 338 miljoen gereserveerd voor waterstofproductie en de toepassing van waterstof en groene elektronen in de energie-intensieve industrie. De doelstelling van GroenvermogenNL is een sterk nationaal en regionaal verankerd innovatie-ecosysteem voor waterstofproductie en -toepassingen. Het programma bestaat uit drie hoofdonderdelen: opschalen & innoveren, ombouwen & bouwen, omscholen & opleiden.

Lees verder.