3de editie MOOI-regeling: groene elektriciteit, duurzame gassen, circulaire of biogrondstoffen

Een duurzame industrie in Nederland kan niet bestaan zonder groene elektriciteit, duurzame gassen, circulaire of biogrondstoffen. Dat lijkt een open deur. Maar in de praktijk is het razend ingewikkeld om die gebieden samen te brengen. Op 1 april gaat de derde editie van de MOOI-subsidieregeling in, met precies dát doel: bundelen van de innovatiekracht.

De MOOI-Regeling

Op 1 april wordt de nieuwe editie van de MOOI-regeling gelanceerd met de voorinschrijving van consortia. Voor de sectoren industrie en elektriciteit is beide € 21 miljoen subsidie beschikbaar.

Industrie onderwerpen:

MOOI: Industrie – thema’s | RVO.nl | Rijksdienst

Financiering:

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | RVO.nl | Rijksdienst

Matchmaking Webinar

Op 15 februari organiseerden de drie genoemde TKI’s (TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas en TKI Wind op Zee) een Matchmaking Webinar, met aandacht voor de MOOI-regeling en onderwerpen zoals systeemintegratie, energy on demand, elektrificatie en circulariteit. Ook kwamen voorbeelden van eerdere jaren aan bod, met tips and tricks voor nieuwe toetreders. Binnenkort is dit webinar terug te kijken.

RVO is de uitvoeringsorganisatie voor de MOOI-regeling. Indieningen worden bij RVO gedaan en RVO kent toe. De voorwaarden op de website van RVO zijn bepalend.

Lees hier een interview met de drie directeuren van de TKI’s.

Bij de foto: WUR Groene Grondstoffenreeks