Video regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Werkt u samen met andere partijen in consortia aan complete oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan biedt de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning. Bekijk die video hier en bezoek de website voor meer informatie.