Nieuwe uitgave in reeks Groene Grondstoffen: Textiel voor circulaire mode, deel 2

In de reeks Groene Grondstoffen publicaties is deel 2 verschenen van de uitgave over “Textiel voor circulaire mode”: Van hernieuwbare koolstof naar vezels. De twee vragen (1) hoe en waar we de grondstof vandaan gaan halen, en (2) wat we moeten veranderen in de productie (en het gebruik) van kleding en textiel om ze intrinsiek circulair* te maken, staan centraal in deze studie.

Kleding vormt een van de elementaire behoeften voor de mensheid. De huidige productie van kleding en ander textiel is een wereldwijd bedrijf van aanzienlijke omvang. De wereldwijde vezelproductie bedraagt meer dan 100 miljoen ton per jaar en het wordt elke dag duidelijker dat de textielindustrie een ernstige impact heeft op het milieu. De industrie past gevaarlijke stoffen en vervuilende processen toe.  Daarnaast  gebruikt  het aanzienlijke hoeveelheden niet-hernieuwbare bronnen, waarvan  er vele  zijn gebaseerd op fossiele grondstoffen, meestal fossiele olie. Klimaatverandering dwingt ons om het gebruik van fossiele grondstoffen voor energie en materialen af te bouwen, en het is onvermijdelijk dat deze transitie een serieus effect zal hebben op de manier waarop textiel en kleding worden geproduceerd.

De twee vragen (1) hoe en waar we de grondstof vandaan gaan halen, en (2) wat we moeten veranderen in de productie (en het gebruik) van kleding en textiel om ze intrinsiek circulair* te maken, staan centraal in deze studie. Door de huidige situatie te beschrijven en mogelijke toekomstige opties en scenario’s te belichten,  willen we bijdragen aan een substantiële en dringend noodzakelijke verandering in de productie van onze kleding.

Lees hier verder en download het boekje.