Strategische Onderzoek- en Innovatieagenda CBE JU

De partners van CBE JU, de Europese Commissie en het Bio-based Industries Consortium, hebben de prioriteiten van het partnerschap uiteengezet in de CBE JU Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) voor de periode 2022-2030. De levering van innovatieve biobased oplossingen zal de belangrijkste prioriteit van het partnerschap zijn, samen met een sterke focus op de milieudoelstellingen van de EU en steun aan lokale economieën. De gemeenschappelijke onderneming CBE zal de SRIA uitvoeren via haar jaarlijkse werkprogramma’s.

Focus op innovatieve en duurzame biobased oplossingen

De missie van CBE JU is het bevorderen van een concurrerende bio-economie voor een duurzame toekomst. Het publiek-private partnerschap van 2 miljard euro zal projecten financieren die innovatieve biobased oplossingen opleveren – materialen en producten gemaakt van afval en biomassa op een innovatieve, duurzame en circulaire manier.

Het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke economische en regionale economie wordt geschraagd door de EU-strategie voor de bio-economie en draagt bij tot de verbintenis van de EU om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden  en tegelijkertijd banen en economische groei te creëren in regio’s in heel Europa, in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Van CBE JU wordt verwacht dat zij innovatieve biobased oplossingen levert, die:

  • Europa minder afhankelijk maken van fossiele grondstoffen
  • Ondersteun het behalen van de klimaatdoelen
  • Vervuiling tegengaan
  • Biodiversiteit beschermen en verbeteren
  • Een eerlijke transitie naar de groene economie implementeren, die werknemers, gemeenschappen, landen en regio’s beschermt en tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen probeert te halen

Lees hier verder over de prioriteiten en download het dokument.