Kennisbank Groen Kennisnet

Elke maand worden nieuwe publicaties over de biobased en circulaire economie aan de Kennisbank Biobased Economy toegevoegd. In de maand juni bijvoorbeeld waren het onderstaande publicaties. Op de home pagina is de zoekfunctie opgenomen.

Library acquisitions
Titles without a subject category
CBE JU strategic priorities set for 2030 [Website]
2022
The CBE JU founding partners, the European Commission and the Bio-based Industries Consortium, have set out the partnership’s priorities in the CBE JU Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) for the 2022-2030 period. Delivery of innovative bi …
more info …

abstract
Circulair assetmanagement waterschappen : hoofdrapport [Boek]
Roelofs, B.M. \ Huinink, F. \ Kamps, M.T. \ Tauber, M. \ 2022
Dit rapport bevat de resultaten van een studie waarin een stappenplan is ontwikkeld om te komen tot circulair assetmanagement bij de waterschappen. In 2030 moet Nederland 50% circulair zijn, in 2050 volledig circulair. Hiermee wordt de belasting van …
more info …

abstract
The city of 2120: all natural! [Boek]
Timmermans, Wim \ Lenzholzer, Sanda \ Voskamp, Ilse \ Struckman, Lisanne \ Maagdenberg, Geertje \ Weppelman, Ineke \ Mashhoodi, Bardia \ Dill, Shannen \ Cortesão, João \ Haas, Wim de \ Hattum, Tim van \ Luo, Sitong \ Rooij, Sabine van \ Roosenschoon, Onno \ Sterk, Marjolein \ Stremke, Sven \ Wamelink, Wieger \ Verzandvoort, Simone \ Harkema, Tom \ Geuze, Susanne \ 2022
What does the city of the future look like? This map summarises the design in 6 key aspects. One thing is certain: it’s wonderful to live in a city like this. Curious how we came to our conclusions? Then keep reading!
more info …

abstract
Ecosysteemdiensten bos langs het hoofdwegennet : inzichten voor beleidsmatige keuzes [Boek]
Kelder, Gera op den \ Reichgelt, Anne \ Boosten, Martijn \ Dijk, Sietze van \ Spliethof, Nico \ 2021
Doel van deze BOA-opdracht is om te onderzoeken of en in hoeverre het Rijk met zijn gronden in het hoofdwegennet (HWN) een bijdrage kan leveren aan de Nationale Bossenstrategie en daarmee mogelijk ook andere bestaande beleidsambities versneld kan inv …
more info …

abstract
European bioeconomy on track to meet goals : CBE JU deemed pivotal [Website]
2022
The European Commission released the EU Bioeconomy Strategy progress report last week. The document recognises the central role of CBE JU and its predecessor, the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), in deploying and strengthening the bio …
more info …

abstract
European bioeconomy policy : Stocktaking and future developments : report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions [Boek]
2022
The updated EU Bioeconomy Strategy from 2018 “A sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society and the environment” provides the policy frame for the deployment of a circular and sustainable bioeconomy in Eur …
more info …

abstract
Evaluation of the climate benefits of the use of harvested wood products in the construction sector and assessment of remuneration schemes : final report [Boek]
Zibell, Laurent \ Bolscher, Hans \ Beznea, Andreea \ Finesso, Andrea \ Forestier, Oana \ Hereford, Jaz \ Moerenhout, Joris \ Cardellini, Giuseppe \ Trigaux, Damien \ Schelhaas, MartJan \ Garcia Chavez, Lesly \ Ruschi Mendes Saade, Marcella \ Passer, Alexander \ Hoxha, Endrit \ Bates, Judith \ European Commission. \ Trinomics. \ Vito. \ Wageningen Universiteit. \ Technische Universität Graz. \ Ricardo. \ 2021
The aim of this study is to evaluate the climate benefits of harvested Wood-based Construction Products (WCP), and to explore the role of policy in encouraging the use of these materials. In particular, this study explores the opportunities and chall …
more info …

abstract
Fouling control in anaerobic membrane bioreactors by flux enhancer dosing [Proefschrift]
Odriozola Arbiza, Magela \ Lier, J.B. van \ Spanjers, H.L.F.M. \ 2022
De anaerobe membraanbioreactor (AnMBR) technologie biedt interessante mogelijkheden voor waterzuivering in een circulaire economie om zo voedingstoffen, water en biogas terug te winnen. AnMBR koppelt de voordelen van anaerobe gisting, zoals lage slib …
more info …

abstract
Geld uit Het Nationaal Groeifonds voor innovatie waterstof en duurzame materialen [Website]
2022
Het kabinet stelt € 720 miljoen beschikbaar voor innovatieprogramma’s waterstof en duurzame materialen. Hiervan is € 570 miljoen nog onder voorwaarden van Het Nationaal Groeifonds. De voorstellen ‘GroenvermogenNL 2’ en ‘Duurzame Materialen NL’ krijge …
more info …

abstract
Identifying and implementing circular applications of agri-residues : a circular evaluation framework for assessing impacts and circularity of different agri-residue applications [Boek] – Final
Elbersen, Wolter \ Schultze-Jena, Anton \ Berkum, Siemen van \ Dengerink, Just \ Naranjo-Barrantes, Maria \ Obeng, Elisabeth \ 2022
This report describes and explains a Circular Evaluation Framework that supports the decision making process in the implementation of processes for the valorisation of agri-residues or by-products. Implementation of this framework leads to a quantita …
more info …

abstract
Nieuw perspectief voor branche met alternatieve energie : Prijsniveau en regels bepalen snelheid energietransitie bij mobiele machines [Boek]
Ham, U. van der \ 2022
Bovengenoemde is voor Fedecom aanleiding geweest om een onderzoek in te stellen naar de huidige stand van zaken en de (on)mogelijkheden van de techniek in de energietransitie en circulaire economie. De resultaten van dit onderzoek zijn in dit rapport …
more info …

abstract
Photo forestry : exploring design principles for multifunctional carbon mitigation landscape development [Studentenverslag]
Oetelaar, Sam van den \ 2022
It is crucial to reduce global warming by emissions mitigation or through removal of present greenhouse gases from the atmosphere in order to reduce climate impacts on natural systems and societies around the world (IPCC, 2021). Afforestation is beco …
more info …

abstract
Pilot afscheiding en opwerking cellulose uit primair slib en fijnzeefgoed door inzet van MERI-technologie [Boek]
Mulder, Mirabella \ 2022
Dit rapport bevat de resultaten van een pilot met het scheiden en opwerken van cellulose uit primair slib via inzet van de zogenoemde MERI-technologie. De Nederlandse waterschappen beschouwen rioolwater niet langer als een afvalproduct, maar als een …
more info …

abstract
Pilot Biobased Fertilisers Achterhoek : synthesis report monitoring program Wageningen Environmental Research [Boek]
Ehlert, Phillip \ 2022
In het kader van het zesde actieprogramma van Nederland voor de Nitraatrichtlijn werd de gebiedsgerichte Pilot Kunstmestvrije Achthoek uitgevoerd. Wageningen Environmental Research ondersteunde deze pilot met een monitoringsprogramma dat van 2018 tot …
more info …

abstract
Van maaisel naar insecten naar veevoer [Website]
2022
Hoe geef je circulariteit handen en voeten in het waterbeheer? In het project Comysect wordt van laagwaardige organische reststromen, zoals berm- en slootmaaisel, substraat gemaakt voor het kweken van insecten.
more info …

abstract
Veel subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie vanaf april [Website]
2022
Er zijn de komende tijd volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. Begin april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Ze geven financiële steun aan innovaties in de elektric …
more info …

abstract
Het verbeteren van biodiversiteit op groene daken [Website]
2022
De meeste groene daken zijn sedumdaken. Deze bloeien uitbundig in juni en juli, en daarbuiten weinig tot niet. De waarde voor insecten is daardoor beperkt. In dit project testen onderzoekers van Naturalis hoe ze de kwaliteit van groene daken voor bes …
more info …

abstract
Verduurzaming van de melkveehouderij: kansen en belemmeringen : Lessen voor de melkveehouderij [Boek]
Jellema, A. \ Lauwere, C. de \ Hoes, A.-C. \ 2022
Hoe kunnen we melkveehouders stimuleren om te verduurzamen? In een tijd waar de Nederlandse landbouw staat voor een grote transitie, wordt dit een steeds belangrijkere vraag. De bereidheid van melkveehouders om hun bedrijf te verduurzamen is afhankel …
more info …

abstract
€120 million available for advancing Europe’s circular bioeconomy [Website]
2022
Today CBE JU published its first call for project proposals. A total of €120 million will be dedicated to advancing competitive circular bio-based industries in Europe across 12 topics. All stakeholders of the bio-based industries ecosystem can apply …
more info …

abstract
’s Werelds eerste circulaire warenhuis TOMO moet centrale plek zijn voor duurzame kleding \ Change Inc [Artikel]
Weert, R. de \ 2022
Waar ga je winkelen als je op zoek bent naar duurzame kleding? Volgens Marjan Haselhoff ontbreekt die plek. “Met TOMO willen wij het eerste circulaire fashion en lifestyle warenhuis neerzetten.”
more info …

abstract
Algen maken poëzie in blauw \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2022
Er zijn maar weinig natuurlijke blauwe pigmenten die in voedsel worden gebruikt. De extremofiele microalg Galdieria sulphuraria maakt het spul, in de vorm van het eiwit , wel. Pigment dat bovendien stabiel is in zuur (tot pH 3) milieu en bij hoge (55 …
more info …

abstract
Bierbrouwer maakt fles van papiervezels. Maar kun je het recyclen? \ Change Inc [Artikel]
Schröder, T. \ 2022
De Deense bierbrouwer Carlsberg lanceert een proef met 8.000 volledig recyclebare biobased flessen. De buitenkant van het bierflesje is gemaakt van houtvezels. De binnenkant bestaat uit een dunne laag van plantaardig plastic ontwikkelt door het Neder …
more info …

abstract
BMW onthult nieuwe waterstofauto: “Als je wilt dat mensen hun gedrag veranderen, geef ze dan een keuze” \ Change Inc [Artikel]
Schröder, T. \ 2022
Eind dit jaar presenteert BMW de iX5 Hydrogen. Het moet de personenauto met de krachtigste brandstofcel tot nu toe worden. Change Inc. sprak met BMW’s hoofd waterstoftechnologie Jürgen Guldner: “Wat ons betreft rijden batterij-elektrisch en waterstof …
more info …

abstract
Boeren volop aan de slag met waterstof \ Melk van het Noorden [Artikel]
Kingmans, R. \ 2021
Het speelveld op de energiemarkt gaat zó veranderen dat er voor boeren flinke kansen liggen in waterstof, voorspellen experts. De eerste boeren zijn er al mee bezig.
more info …

abstract
C-Green verwerkt mest tot biokolen \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Huiden, F. \ 2022
Er komt een nieuwe verwerkingstechniek voor slib en mest naar Nederland. Het Zweedse C-Green zet slib en mest om in water en ‘biokolen’, die ook kunnen dienen als bodemverbeteraar. Het bedrijf bouwt de eerste unit bij afvalverwerker Reym in Rotterdam …
more info …

abstract
Delftse studenten willen record waterstofauto verbreken \ Change Inc [Artikel]
Weert, R. de \ 2022
Delftse studenten willen een wereldrecord verbreken: met hun zelfontworpen waterstofauto de langste afstand ooit rijden, zonder te tanken.
more info …

abstract
Deze batterij en waterstoffabriek in één maakt energietransitie betaalbaar \ Change Inc [Artikel]
Weert, R. de \ 2022
Mattijs Slee is CEO van Battolyser Systems. Dit bedrijf maakt apparaten die waterstof kunnen maken én stroom in batterijen op kunnen slaan. “We hebben in Nederland de kans om een speler van betekenis te worden in de groene waterstofeconomie.”
more info …

abstract
Fractioneren pyrolyse-olie basis voor biobased grondstoffen : BTG: Stapsgewijs naar bioraffinaderij \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Brand, P. van den \ 2022
Pyrolyse van biomassastromen kan stevig bijdragen aan de fossielvrije ambities van bedrijfsleven en overheid. Naast bio-olie is de scope inmiddels verbreed naar biobased grondstoffen. Technologie-ontwikkelaar BTG zit bij de koplopers.
more info …

abstract
Gist uit bier kan lood zuiveren uit water \ Change Inc [Artikel]
Weert, R. de \ 2022
Water dat vervuild is met zware metalen zoals lood kunnen we zuiveren met gebruikt biergist. Dat blijkt uit onderzoek van het MIT. Volgens de onderzoekers kan het efficiënter en economisch aantrekkelijker zijn dan de huidige methodes om water te zuiv …
more info …

abstract
Groeisprint na groeisprint \ Kas [Artikel]
Vliet, T. van der \ 2022
Pokon Naturado heeft een duidelijk ideaal voor ogen. Zij willen Nederland vergroenen. En dat houdt niet alleen in dat ze streven naar groene tuinen, fraaie gazons en gezonde planten in huis en op balkons en terrassen. Nee, vergroenen houdt ook in dat …
more info …

abstract
Groen gas optie voor melkvee- en varkenshouder \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Lamers, J. \ 2022
Met mestvergisting snijdt het mes aan twee kanten. De emissie van methaan en ammoniak uit de stal daalt en groen gas is brandstof voor bedrijven of huishoudens die dan geen aardgas nodig hebben. Groen gas produceren ontlast daarbij het overvolle elek …
more info …

abstract
Hoe ontwerp je een klimaatneutrale samenleving? \ Change Inc [Artikel]
Oerlemans, A. \ 2022
Designers spelen een belangrijke rol op weg naar een klimaatneutrale samenleving. Zij ontwerpen en gebruiken de materialen van morgen. Maar ze kunnen het niet alleen. Consumenten moeten via blockchain of apps de herkomst en duurzaamheid van producten …
more info …

abstract
Hoger dan ooit: waterstofvliegtuig haalt record \ Change Inc [Artikel]
Seijlhouwer, M. \ 2022
Voor het eerst vloog een waterstofvliegtuig hoger dan twee kilometer. Het is nog niet bepaald kruishoogte, maar dit record laat zien dat waterstofvliegtuigen steeds meer power krijgen om duurzaam te vliegen. Het record komt ook met een andere mijlpaa …
more info …

abstract
Een huis bouwen van kurk, bacteriën of eierschalen? Nemo laat het zien en voelen \ Change Inc [Artikel]
Oerlemans, A. \ 2022
Een huis van geperst zeewier, schimmels, blauwalg, hennep, riet, maisbladeren of popcorn? Nemo Science Museum laat vanaf komende maand zien en voelen hoe dit kan. De Provada kreeg een voorproefje.
more info …

abstract
In deze landen wordt groene waterstof straks het goedkoopst geproduceerd \ Change Inc [Artikel]
Middelweerd, H. \ 2022
Waar kan groene waterstof op de lange termijn het goedkoopst geproduceerd worden? De International Renewable Energy Agency (kortweg IRENA) liet daar onlangs een analyse op los. Volgens het agentschap heeft China de beste kaarten. Nederland komt niet …
more info …

abstract
Koplopers: Alternatieven voor Russische fossiele brandstoffen voor industrie en woningmarkt (Podcast) \ Change Inc [Artikel]
Lachmeijer, R. \ 2022
Nederland wil van fossiele energiebronnen af. Vanwege dreigende gastekorten en hogere prijzen wordt die wens alleen maar sterker. Maar hoe versnellen we de overstap naar schone energiebronnen? “De energietransitie is zo complex dat er ook regie nodig …
more info …

abstract
Lochem start proef met waterstof in monumentale panden \ Change Inc [Artikel]
Sluijters, S. \ 2022
Monumentale panden moeten ook verduurzamen. In Lochem start een proef met waterstof.
more info …

abstract
Melkchocolade van schimmel: Mars brengt vegan chocoladereep op de markt \ Change Inc [Artikel]
Segaar, E. \ 2022
Producent Mars Inc. komt met een plantaardige chocoladereep. Het wordt daarin geholpen door de Amerikaanse start-up Perfect Day. Bijzonder, want de producent gebruikt micro-organismen in plaats van melkvervangers.
more info …

abstract
Nederlands bedrijf claimt in 2028 als eerste op waterstof naar Londen te vliegen \ Change Inc [Artikel]
Segaar, E. \ 2022
Over zes jaar moet het mogelijk zijn om met een middelgroot passagiersvliegtuig van Amsterdam naar Londen te vliegen, claimt ontwikkelaar Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS). Kunnen we dan eindelijk zonder schuldgevoel het vliegtu …
more info …

abstract
OCI breidt terminal uit voor de import van groene waterstof \ Change Inc [Artikel]
Sluijters, S. \ 2022
Methanolproducent OCI breidt zijn importterminal voor ammonia in de Rotterdamse haven uit. Daarmee anticipeert het bedrijf op de groeiende vraag naar groene waterstof en duurzame brandstof voor de scheepvaart.
more info …

abstract
Op weg naar circulaire economie: in 2030 helft minder grondstoffen, hoe realistisch is dat? \ Change Inc [Artikel]
Schröder, T. \ 2022
In 2050 moet Nederland circulair zijn; een land waar afval een grondstof is. Dat klinkt nog veilig ver weg. Maar de tussentijdse doelstellingen komen snel dichterbij. In 2030, over minder dan acht jaar, is het de bedoeling dat Nederland de helft mind …
more info …

abstract
ORO zet overtollig schapenwol in als plantenvoeding \ Change Inc [Artikel]
Weert, R. de \ 2022
Is schapenwol een restproduct? Volgens sommige bedrijven heeft het heel veel nuttige toepassingen. Zo tovert ORO schapenwol om in wolkorrels die dienen als plantenvoeding.
more info …

abstract
Plastic gemaakt van vanillesmaak lost op in licht \ Change Inc [Artikel]
Seijlhouwer, M. \ 2022
Een nieuw soort ‘bioplastic’ gemaakt met vanilline (een naar vanille smakende stof) lost op als je er een specifieke soort licht op schijnt. Het maakt recycling van bioplastic veel makkelijker.
more info …

abstract
Plastic in glastuinbouw moet duurzamer \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Jonge, H. de \ 2022
Om de negatieve milieueffecten van plastic in de glastuinbouw te verminderen, pleiten deskundigen van kennisinstituten en toeleveranciers voor een integrale aanpak met internationale waardeketens die plastic volledig recyclen.
more info …

abstract
Superwormen eten piepschuim op \ Change Inc [Artikel]
Seijlhouwer, M. \ 2022
Na plastic-etende bacteriën komt Australië nu met plastic-etende wormen. De beestjes kregen van wetenschappers enzymen toegediend om piepschuim te verteren. De poep van de wormen kunnen we gebruiken om bioplastics te bouwen.
more info …

abstract
Volvo test truck op waterstof; actieradius zou oplopen tot 1.000 kilometer \ Change Inc [Artikel]
Bouckaert, L. \ 2022
Volvo Trucks is gestart met het testen van voertuigen die gebruik maken van “brandstofcellen aangedreven door waterstof”. Daarover beweert de Zweedse firma dat hun actieradius zou kunnen oplopen tot wel 1.000 kilometer.
more info …

abstract
Winnen we binnenkort minerale meststoffen uit tomatenbladen? \ Vilt [Artikel]
2022
Als het van meststoffenleverancier Anorel en de Universiteit van Gent afhangt, putten we weldra meststoffen uit tomatenplantafval. Deze maand hebben ze in dat kader het door VLAIO-gesteunde project Tombustion gelanceerd. De onderzoekende partijen wij …
more info …

abstract
Zuid-Holland opent waterstoftankstation: wat komt hier allemaal bij kijken? \ Change Inc [Artikel]
Schröder, T. \ 2022
Vanaf 2030 moeten alle circa 5.000 OV-bussen uitstootvrij zijn. Daarom investeren provincies samen met transportbedrijven nu al in batterij-elektrische en waterstofbussen. Maar Zuid-Holland ging een stap verder. In samenwerking met verschillende part …
more info …

abstract
Zweden slaat waterstof voor groen staal op in grot \ Change Inc [Artikel]
Seijlhouwer, M. \ 2022
Waterstof maken uit duurzame stroom is een ding, maar je moet het ook nog opslaan. En dat is niet makkelijk; waterstof is een heel vluchtig gas, dat zo wegsijpelt. In Zweden werken drie bedrijven aan waterstofopslag in een grot. Deze week begon een t …
more info …

abstract
‘Boer wordt waterstofproducent, gebruiker en handelaar’ : Chris de Visser \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Huiden, F. \ 2022
De tweede Nationale Waterstofdag vindt plaats op 17 juni. Centraal staat de rol van het platteland in de productie, gebruik en handel in waterstof. Businessunitmanager open teelten Chris de Visser is bij Wageningen University & Research specialist op …
more info …

abstract