TNO Fieldlab voor emissieloos bouwen

TNO analyseert 9 van de materialen in de Explode view beyond building installatie op klimaatimpact, toepassingsmogelijkheden en ontwikkelperspectief. Vervolgens helpt TNO deze producenten met het maken van een volgende stap in het op de markt brengen van hun materialen. De materiaalproducenten worden in het traject immers gekoppeld aan marktpartijen. Door samen te werken leer je elkaar kennen en kan je elkaar helpen. Dankzij TNO worden kleinere producenten en designers geholpen om hun materialen sneller goedgekeurd te krijgen en uiteindelijk professioneel aan de man te brengen.

Betrokken marktpartijen

BPD, Buro Kade, Buyers group biobased bouwmaterialen, Caspar de Haan, Conceptbouwers, Fiction Factory, Primum, Provincie Noord-Brabant, Regio Alkmaar, Roosros, Space and Matter, Stichting Agrodome, Van Gelder, WAM&VanDuren

Bekijk de materialen in het Paviljoen of ga direct naar het TNO programma op theexplodedview.com

producten voor onderzoek